فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 58

(58) فَلَنَأْتِیَنَّکَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَکَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لَا أَنتَ مَکَاناً سُویً
(فرعون ادامه داد) پس ما (هم) حتماً سحری همانند آن (سحر) را برای تو خواهیم آورد. پس (اکنون) بین ما و خودت زمانی قرار بده که از آن تخلّف نکنیم (آن هم در) مکانی هموار و با فاصله ای که نسبت به همه یکسان باشد.

سوره طه آیه 59

(59) قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحیً
(موسی) گفت: وعدگاه (ما و) شما، روز زینت (روز عید) و در وقت چاشت (نیمروز) که همه ی مردم جمع شده باشند.

سوره طه آیه 60

(60) فَتَوَلَّی فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَهُ ثُمَّ أَتَی
پس فرعون پشت کرد (ومجلس را ترک کرد)، پس (تمام) مکر و حیله ی خود را جمع کرد، سپس (در روز موعود) باز آمد.
نکته ها:
یکی از بهترین کارهای حضرت موسی علیه السلام این بود که از عید ملی، یک روز و یک اجتماع هدفدار و متعالی ساخت و چنان کرد که در آن روز، همه ی ساحران با دیدن معجزه او تغییر فکر و عقیده دادند.
پیام ها:
1- تحقیر و تهمت و عادی سازی جریان های مهم، شیوه ی طاغوت هاست. (فلنأتینّک بسحر مثله)
2- گاهی با آنکه احساس پوچی در درون است، ولی ژست قدرت نمایی و قاطعیّت گرفته می شود. (فلنأتینّک...)
3- حتّی اگر به دشمن هم وعده می دهیم، بر آن وفا کنیم. (موعداً لا نخلفه)
4- عدالت و انصاف حتّی درباره ی دشمن نیز نیکوست. (مکاناً سوی) (مسافت آن مکان، نسبت به هر دو گروه یکسان باشد و هیچ امتیازی در آن نباشد)
5 - از ایام فراغت به بهترین نحو بهره برداری کنید. (موعدکم یوم الزّینة)
6- اگر ارشاد، با زیبایی و زینت و دلخوشی مردم همراه باشد، دارای اثر بیشتری است. (موعدکم یوم الزّینة)
7- مسئله عید و زینت، تاریخی بسیار طولانی دارد. (یوم الزّینة)
8 - بحث های منطقی وآزاد باید در حضور مردم باشد. (ان یحشر الناس ضحیً)
9- در تبلیغ از عنصر زمان ومکان غفلت نشود. (یوم الزینة... ضحیً... مکاناً سوی) (هم فراغت مردم، «یوم الزینة»، هم دسترسی مردم، «مکاناً سوی» و هم روشنایی و لطافت هوا، «ضحی» همه در تبلیغات موسی جمع شده بود.)
10- دشمنانِ حقّ در اوّلین فرصت ممکن، در فکر و توطئه براندازی حقّ هستند. (فتولّی... فجمع کیده)