فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 48

(48) إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَی مَن کَذَّبَ وَتَوَلَّی
(به او بگویید:) همانا به ما وحی گردیده که عذاب بر کسی است که (آیات الهی را) تکذیب کند (و از آنها) سرپیچی نماید.
نکته ها:
چون ارشاد و تبلیغ سران ستمگر و هدایت آنان کار بسیار سخت و مهمی بوده است، لذا خداوند فرمان حرکت به سوی فرعون را تکرار می فرماید:
(اذهب الی فرعون)، (اذهب انت و اخوک)، (اذهبا الی فرعون)، (فأتیاه).
در این آیات به سه رکن اعتقادی؛ یعنی توحید، نبوّت ومعاد اشاره شده است: (ربّک، اُوحی الینا، انّ العذاب)
خداوند، دستورالعمل مأموریت موسی و هارون علیهما السلام را در پنج مرحله تنظیم فرموده است: الف: رفتن. «فأتیاه» ب: گفتن. «فقولا» ج: دلیل آوردن. «جئناک بأیة»، د: تشویق. «والسلام علی من اتبع الهدی» د: تهدید. «انّ العذاب علی من کذّب و تولّی».
پیام ها:
1- کارهای ارشادی و تبلیغی باید بدیع وتهاجمی باشد، نه تدافعی. (فأتیاه)
2- رسالت انبیا از شئون ربوبیّت خداوند است. (رسول ربّک)
3- غرور مستکبران را بشکنید. (ربّک) در مقابل کسی که می گوید: (انا ربّکم)
4- سخن با نرمی و لطافت، منافاتی با قاطعیت و صراحت ندارد. (انا رسول ربّک)
5 - آزادسازی انسان ها از ستم وبردگی طاغوت، در رأس وظایف انبیاست. (ارسل معنا بنی اسرائیل) (آری دین از سیاست جدا نیست، مبارزه با طاغوت ها و آزاد کردن مردم در متن دستورات الهی است.)
6- هجرت از محیط ظلم و گناه، مقدمه نجات است. ابتدا آزادی، سپس ایمان. (ارسل معنا بنی اسرائیل...)
7- مبارزه با طاغوت وآزادی مردم زمانی ارزش واقعی و همه جانبه دارد که در خط انبیا باشند. (ارسل معنا)
8 - آزار وشکنجه ی مردم، ممنوع است. (لا تعذّبهم)
9- عملکرد مأموران، به حساب فرمانده و مسئول آنان نیز گذارده می شود. (لاتعذّبهم) با توجّه به اینکه شخص فرعون، شکنجه گر تک تک مردم نبود.
10- امنیّت و سلامتی کامل و جامع، تنها در پرتو پیروی از هدایت های الهی بدست می آید. (والسلام علی من اتبع الهدی)
11- سلام به طاغوت وستمگران ممنوع است. (والسلام علی من اتبع الهدی)
12- آنچه مهم است پیروی از حقّ است. (اتبع الهدی)
13- سلام دادن در پایان سخن، از آداب سخن است. (والسلام علی...)

سوره طه آیه 49

(49) قَالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یَمُوسَی
(فرعون) گفت: ای موسی! پس پروردگار شما دو نفر کیست؟!

سوره طه آیه 50

(50) قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی
(موسی) گفت: پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آفرینش خاص آن را عطا کرده وآنگاه (آن را به راه کمال) هدایت فرمود.