فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 36

(36) قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یَمُوسَی
(خداوند) فرمود: ای موسی! به یقین آنچه را درخواست کردی به تو داده شد.

سوره طه آیه 37

(37) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْکَ مَرَّةً أُخْرَی
وبه تحقیق ما بار دیگر بر تو منّت گذاشتیم (وتورا مشمول نعمت های خویش ساختیم).
پیام ها:
1- انبیا، همیشه خود را در محضر الهی می دیدند، و به اراده و مصلحت او راضی بودند. (انّک کنتَ بنا بصیراً)
2- با اینکه خداوند به همه چیز آگاه است، ولی بازهم دعا و درخواست از او مطلوب است. (ربّ اشرح... انّک کنتَ بنا بصیراً)
3- اگر درخواست، صحیح و بجا، و دعا خالصانه باشد، استجابت قطعی است. (قد اوتیت)
4- عطای الهی حکیمانه و بر اساس بصیرت است. (بنا بصیراً... اوتیت سؤلک)
5 - کسی را که منصوب ومأمور انجام کاری می کنیم، ابزار کار وخواسته های او را نیز تأمین کنیم. (اذهب الی فرعون... رب اشرح لی صدری... وزیراً من اهلی... قد اوتیت)
6- نعمت های الهی از باب امتنان است، نه استحقاق. (و لقد مننّا)
7- هیچگاه الطاف خداوند را از یاد نبریم. (و لقد مننّا علیک مرّة اُخری)

سوره طه آیه 38

(38) إِذْ أَوْحَیْنَآ إِلَی أُمِّکَ مَا یُوحَی
آنگاه که به مادرت آنچه را باید الهام کرد، وحی کردیم.