فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 24

(24) اِذْهَبْ إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی
(ای موسی! اکنون) به سوی فرعون حرکت کن که او طغیان کرده است.
نکته ها:
دوّمین معجزه ی حضرت موسی علیه السلام «یدبیضاء» (دست سفید) بود که با سه تعبیر در قرآن آمده است؛ یکی (اسلک یدک فی جیبک)**قصص، 32. ***ودیگری (وادخل یدک فی جیبک)**نمل، 12.*** و دیگری آیه ی (اضمم یدک الی جناحک) که می توان بین همه ی آنها جمع کرد و گفت: دست خود را در گربیان فرو ببر وتا زیر بغل ادامه بده.
در تورات، آمده است: سفیدی دست موسی گرفتار مرض برص و پیسی شده بود،**تورات، سفر خروج، فصل 4، جمله 6 ؛ تفسیر نمونه.*** ولی در قرآن کلمه ی (من غیر سوء) آمده تا بگوید سفیدی دست، نور بود نه مرض و تورات تحریف شده است.
پیام ها:
1- دست قدرت الهی باز است و هر لحظه با هر وسیله که بخواهد می تواند قدرت نمایی کند. (اضمم یدک)
2- هر چه تکبّر و لجاجت مخاطب بیشتر باشد، معجزه های بیشتری ارائه شود. (آیة اخری) (برای فرعون ها، چند معجزه لازم است.)
3- کسی که بنا دارد طاغوت را به حقّ دعوت کند، باید خودش آثار حقّ را دیده باشد. (لنریک من آیاتنا الکبری)
4- معجزات انبیا، گوشه ای از آیات الهی است. (من آیاتنا)
5 - اوّلین مأموریت انبیا، مبارزه با طاغوت هاست. (اذهب)
6- همیشه نباید منتظر آمدن مردم بود، گاهی لازم است حتّی پیامبران برای هدایتِ حاکمان حرکت کنند. (اذهب الی فرعون انّه طغی)
7- برای اصلاح جامعه، باید به سراغ سرچشمه و ریشه ی فتنه و فساد رفت. (اذهب الی فرعون)
8 - دین از سیاست جدا نیست، موسی برای اصلاح حکومت حرکت کرد. (اذهب الی فرعون)
9- مبارزه با طاغوت یک تکلیف الهی است، نه یک نمایش سیاسی. (اذهب)
10- سرچشمه ی همه انکارها، طغیان وگردنکشی در مقابل حقّ است. (انّه طغی) طغیان فرعون در ادعای ربوبیت، ایجاد وحشت، تفرقه و برده کشی مردم بود.
11- کسانی می توانند با طاغوت مبارزه کنند که با ایمان، عبادت و صلابت خود را ساخته باشند. (فاعبدنی... اقم الصلوة... لایصدّنّک...اذهب الی...)

سوره طه آیه 25

(25) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی
(موسی) گفت: پروردگارا! (اکنون که مرا به این کار بزرگ مأمور فرمودی) سینه ام را برایم گشاده گردان (و بر صبر و حوصله ام بیفزا).

سوره طه آیه 26

(26) وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی
و کارم را برایم آسان فرما.