فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 18

(18) قَالَ هِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّؤُاْ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَی غَنَمِی وَلِیَ فِیهَا مََارِبُ أُخْرَی
(موسی) گفت: این عصای من است که بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم (از درختان) برگ می ریزم ودر آن منافع دیگری (نیز) برای من است.

سوره طه آیه 19

(19) قَالَ أَلْقِهَا یَمُوسَی (20) فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعَی
(خداوند) فرمود: ای موسی! عصا را بیفکن. پس (موسی) آن را افکند، پس ناگهان آن (عصا) ماری شد که می شتافت.

سوره طه آیه 21

(21) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الْأُوْلَی
(خداوند) فرمود: آن را بگیر و نترس، ما بزودی آن را به حالت اولیّه اش بر می گردانیم.
نکته ها:
انسان ها به طور طبیعی از خطر و عوامل شرّ و ضرر می ترسند و از رویارویی با آن پرهیز می کنند و بدیهی است موسی علیه السلام نیز که انسان است بترسد، آنچه مورد انتقاد و مذمّت است، تأثّر، خشیت و اضطراب قلبی از غیر خداست که مخالف شجاعت واز صفات رذیله است والبتّه موسی از آن دور بوده است.
شاید ترس موسی علیه السلام به خاطر آن بود که فرمان «القها» را مثل فرمان «فاخلع نعلیک» برای احترام می پنداشت، امّا همین که تبدیل به مار شد، جا خورد.
اصلاً همین ترس، خود دلیلی بر معجزه بودن این واقعه است، وگرنه، ساحری که خودش می داند سحرش واقعیّت ندارد، از سحر و جادوی خود نمی ترسد.
خداوند در هر لحظه به میلیون ها بی جان، جان می دهد و یا جان میلیون ها جاندار را می گیرد، در اینجا نیز به عصای بی جان، جان داد و سپس آن را گرفت و بار دیگر عصا شد.**تفسیر فی ظلال القرآن.*** آیا با این حال او نمی تواند انسان زنده را بمیراند و سپس او را به صورت اولیّه اش در آورد؟
به راستی اگر نظر الهی چوب را اژدها می کند، پس اگر بر ما نظر لطفی کند چه می شود؟! و اگر نظر کرده ی او سحر تمامی ساحران را می بلعد، آیا نظر او بر قلب ما همه وسوسه ها را نخواهد بلعید؟!
در همین ابتدای کار برای موسی دو معجزه صورت گرفت، یکی اینکه عصا به اژدها تبدیل شد، (فاذا هی حیةّ تسعی) و دیگر اینکه اژدها به صورت عصای اوّلیه در آمد. (سیرتها الا ولی)
پیام ها:
1- خداوند برای قدرت نمایی خود، حتّی از نزدیک ترین و ساده ترین ابزارها نیز استفاده می کند. (و ما تلک بیمینک یا موسی)
2- با بهره برداری از ابزارهای چند منظوره می توان از حجم کمتر استفاده ی بیشتری برد. (اتوکّؤ علیها واهش بها ...)
3- تکیه بر عصا و ابزار مادّی، با توکّل بر خداوند منافاتی ندارد. (اتوکّؤ علیها)
4- چوپانی شغل اکثر انبیا بوده است. (اهش بها علی غنمی)
5 - تمرین، تجربه و آمادگی قبل از دعوت ضروری است. موسی علیه السلام که می خواهد در برابر فرعون عصا را بیفکند تا اژدها شود، باید خودش قبلاً صحنه را دیده باشد. (فالقاها فاذا هی حیةّ تسعی)