فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 17

(17) وَمَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یَمُوسَی
و (خداوند فرمود:) ای موسی! آنچه به دست راست توست چیست؟

سوره طه آیه 18

(18) قَالَ هِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّؤُاْ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَی غَنَمِی وَلِیَ فِیهَا مََارِبُ أُخْرَی
(موسی) گفت: این عصای من است که بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم (از درختان) برگ می ریزم ودر آن منافع دیگری (نیز) برای من است.

سوره طه آیه 19

(19) قَالَ أَلْقِهَا یَمُوسَی (20) فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعَی
(خداوند) فرمود: ای موسی! عصا را بیفکن. پس (موسی) آن را افکند، پس ناگهان آن (عصا) ماری شد که می شتافت.