فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 14

(14) إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِی
همانا منم اللّه، جز من خدایی نیست، پس مرا بندگی کن و نماز را بپادار تا به یاد من باشی.

سوره طه آیه 15

(15) إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِیَةٌ أَکَادُ أُخْفِیهَالِتُجْزَی کُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَی
همانا قیامت خواهد آمد (ولی) من می خواهم (زمان) آن را مخفی کنم تا هر کس در برابر سعی و تلاش خود، جزا داده شود.
نکته ها:
یکی از اسامی قیامت، ساعت است.**بیش از چهل مرتبه این تعبیر «ساعة» در مورد قیامت بکار رفته است. تفسیر فرقان.***

پیام ها:
1- پیامبران، از جانب خداوند منصوب می شوند، نه از طرف مردم. (انَا اخترتک)
2- باید کلمات وحی را با تمام وجود وبا جان ودل شنید. (فاستمع) نه «فاسمع».
3- از آداب گفتگو، معرفی خود است. (انّنی انا اللّه)
4- در نظام الهی، شناخت، اساس عمل است. (انّنی انا اللّه - فاعبدنی)
5 - شناخت اصول دین، بر انجام فروع دین مقدّم است. (لااله الاّ انَا فاعبدنی)
6- توحید نظری مقدّم بر توحید عملی است. (اعتقاد به توحید و انجام عبادات، ملازم یکدیگرند.) (انّنی انا الله - فاعبدنی)
7- عبادت باید خالصانه باشد. ارزش عبادت به میزان خلوص آن است. (فاعبدنی)
8 - توحید در رأس همه عقاید و نماز در رأس همه عبادات است. (لااله الاّ انا، فاعبدنی و اقم الصلوة)
9- نماز، اوّلین دستور کار و برنامه ی عملی انبیاست. (اقم الصلوة)
10- نماز، در ادیان دیگر نیز بوده است. (اقم الصلوة)
11- هدف از اقامه نماز، تنها رعایت قالب آن نیست، بلکه توجّه به قلب آن، یعنی احساس حضور است. (اقم الصلوة لذکری)
12- توجّه به قیامت، سبب برپایی نماز می شود. (اقم الصلوة - انّ الساعة آتیة) در قیامت از نماز می پرسند.
13- برپایی نماز به خاطر یاد اوست، (اقم الصلوة لذکری) و یاد او موجب آرامش دلهاست. (الا بذکر اللّه تطمئنّ القلوب)**رعد، 28.*** چنانکه یاد ما از خدا، سبب یاد خدا از ماست. (اذکرونی اذکرکم)**بقره، 152.***
14- توحید ومعاد، اوّلین پیام های الهی برای بشر است. (لااله الاّانَا، الساعة آتیة)
15- از زمان وقوع قیامت، هیچ کس به جز خدا آگاه نیست. (اکاد اخفیها)
16- برپایی قیامت حتمی است، (انّ الساعة آتیة) امّا زمانش مخفی است. (اخفیها)
17- هر آگاهی و دانستنی مفید نیست. (اکاد اخفیها) ندانستن زمان وقوع قیامت دارای حکمت و لطفی است. زیرا انسان در عمل آزاد بوده و گرفتار هیجان و ترس نیست. کسی که ساعت آمدن میهمان را نمی داند، دائماً آمادگی خود را حفظ می کند.
18- با پنهانی زمان قیامت است که پاداش مردم بر اساس واقعیّات و به اندازه تلاش و کوشش آنها خواهد بود. (اخفیها... لتجزی)
19- پاداش و کیفر دنیوی کامل نیست. (انّ الساعة... لتجزی)
20- در قیامت، اجرای قانون وپاداش وکیفر در حقّ همه یکسان است. (کل نفس)
21- پاداش بر اساس سعی وتلاش است، خواه به انجام برسد، یا نرسد. (لتجزی - بماتسعی)

سوره طه آیه 16

(16) فَلَا یَصُدَّنَّکَ عَنَهَا مَن لَّا یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَیهُ فَتَرْدَی
پس مبادا کسی که به قیامت ایمان ندارد و پیرو هوای نفس خویش است، تو را از توجّه به قیامت باز دارد که سقوط می کنی.
پیام ها:
1- کفّار را از خود مأیوس کنید. (فلا یصدّنّک...)
2- تنها اعتقاد و عمل به اصول و فروع کافی نیست، بلکه صلابت در برابر مخالفان نیز لازم است. (لااله الا انا - فاعبدنی فلا یصدّنّک)
3- افراد بی ایمان در صدد باز داشتن شما از راه حقّ هستند. توطئه وکارشکنی آنان، در راه وروش شما خللی وارد نسازد. (فلایصدّنّک)
4- ایمان به معاد، بهترین عامل برای کنترل هوی پرستی است. (مَن لایؤمن بها و اتّبع هویه)
5 - سرچشمه ی انکار معاد، پیروی از هوای نفس است.**شاید علّت آنکه عدم ایمان با جمله ی (لا یؤمن) به صورت مضارع، و پیروی از هوی و هوس با جمله ی، (واتّبع هویه) به شکل فعل ماضی آمده، این باشد که ایمان نیاوردن ها به خاطر پیروی از هوسها است. تفسیر المیزان.*** (مَن لایؤمن بها و اتّبع هویه)
6- نتیجه هوی پرستی سقوط است، گرچه آن شخص پیامبر باشد. (فتردی)
7- سازش با کفّار و افراد بی ایمان، مایه ی هلاکت است. (فلا یصدّنّک... فتردی)
8 - کافران و هواپرستان درصدد بازداشتن مؤمنان از نمازند. (اقم الصلوة... لایصدّنّک عنها)