فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 88

(88) وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً
و (کفّار) گفتند: خدای رحمان (برای خود) فرزندی انتخاب کرده است.

سوره مریم آیه 89

(89) لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدّاً
راستی، مطلب زشتی گفتید.
نکته ها:
کلمه ی «اِدّ» به معنای منکر بزرگ و بسیار زشت است.
این آیه شامل گروه های زیادی می شود، از جمله:
الف: مشرکین، که ملائکه را دختران خدا می دانستند. (واتّخذ من الملائکة اناثاً)**اسراء، 40.***
ب: یهود، که عُزیر را فرزند خدا می پنداشتند. (و قالت الیهود عزیر ابن الله)**توبه، 30.***
ج: نصاری، که مسیح را فرزند خدا می شمردند. (قالت النصاری المسیح ابن الله)**توبه، 30.***
پیام ها:
1- اعتقاد به فرزند داشتن خدا، سخنی بی پایه وبسیار زشت است. (ولداً...شیئاًادّا)
2- فرزند داشتن خدا نشانه ی کمال نیست، بلکه مایه ی نقص است. (شیئاًادّا)

سوره مریم آیه 90

(90) تَکَادُ السَّمَوَ تُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً
نزدیک است از این سخن، آسمان ها متلاشی و زمین شکافته شود و کوه ها به شدّت فرو ریزد.