فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 68

(68) فَوَرَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیّاً
پس به پروردگارت سوگند که ما همه آنهارا با شیاطین محشور خواهیم کرد، سپس در حالی که به زانو درآمده اند، گرداگرد جهنّم حاضر خواهیم نمود.
نکته ها:
کلمه ی «جِثیّا» یا جمع «جاثی» به کسی گفته می شود که برای محاکمه بر زانو نشسته است یا از «جَثوة» به معنای سنگ و خاک متراکم است. یعنی بدترین نوع نشستن.
خداوند در بیشتر موارد در قرآن به مخلوقاتش سوگند یاد کرده، ولی در باره ی قیامت، به ذات مقّدس خودش قسم خورده است.**تفسیر اطیب البیان. ***(فوربّک)
پیام ها:
1- هشدارهای قیامت را جدّی بگیریم. حشرِ در قیامت قطعی است. (فوربّک)
2- خداوند پیامبرش را در برابر کفّاری که معاد را نمی پذیرند، دلجویی می دهد. (فوربّک لنحشرنهم)
3- شیطان در کفرورزی انسان، همدوش اوست. (لنحشرنّهم و الشیاطین)
(محشور شدن انسان ها وشیاطین در قیامت در کنار هم، بر اساس هم فکری و هم سنخی و همکاری آنان است.)
4- حضور در کنار جهنّم، نوعی ترس و شکنجه و وقوع در آن، کیفر دیگری است. (لنحضرنّهم حول جهنّم)
5 - در قیامت، منحرفین در بدترین وضعیّت قرار دارند؛ در کنار شیطان ها، گرداگرد جهنّم، با حالت دو زانو وذلیلانه. (لنحضرنّهم حول جهنّم جثیّا)

سوره مریم آیه 69

(69) ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمَنِ عِتِیّاً
سپس از هر گروهی، کسانی را که بر خدای رحمان سرکش تر بودند، جدا خواهیم کرد.

سوره مریم آیه 70

(70) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِینَ هُمْ أَوْلَی بِهَا صِلِیّاً
آنگاه ما می دانیم چه کسانی از آنها برای سوختن در دوزخ سزاوارترند.
نکته ها:
کلمه ی «شیعة»، هم به معنای پیروان شخص است و هم گروهی که بر مسلکی اتفاق نمایند. «عِتیّا» به معنای تمرّد و سرکشی است. «صِلیّا» به معنای روشن کردن آتش، سوزاندن با آتش و ورود در آتش است.
پیام ها:
1- گناهکاران در قیامت از هم جدا و طبقه بندی می شوند. (لننزعنّ من کلّ شیعة...) (کسانی که در برابر خدای رحمان بیشتر طغیان کنند، حساب و عذاب خاص و شدیدتری خواهند داشت.)
2- خلافکاران سه گروه اند: گروهی که شخصاً خلاف می کنند، گروهی که وسیله و واسطه ی انجام خلاف دیگران می شوند.و افرادی که به تخلّف دیگران راضی اند. بدیهی است که گناه و کیفر هر یک از سه گروه مذکور تفاوت دارد. (ایّهم اشد ...)
3- با اینکه خداوند سرچشمه ی همه ی رحمت هاست، ولی انسان در برابر او گردنکش است. (علی الرحمن عتیّا)
4- عذاب دوزخ دارای نظامی حساب شده و دقیق است و علم خداوند ضامن آن دقّت و تفکیک است. (ثم لننزعنّ... ایّهم اشدّ... لنحن اعلم...)
5 - جهنّم، طبقات ودرکات مختلفی دارد ونسبت به شدّت وضعف گناه، تفاوت خواهد داشت ومراتب استحقاق هر یک بر خدا پوشیده نیست. (لنحن اعلم)