فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 52

(52) وَنَدَیْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِیّاً
و از جانب راست (کوهِ) طور او را ندا دادیم و به (مقام قرب خود و) رازگویی نزدیکش ساختیم.
نکته ها:
کلمه «اَیمن» یا از «یُمن» به معنای مبارک است ویا از «یَمین» به معنای جانب راست.
در آغاز آیه، ندا و در پایانش مناجات مطرح شده و این نشانه ی مهربانی خداوند است، مثل اینکه مولایی عزیز، برده اش را بلند صدا زند که «بیا نزد من بنشین تا با هم خصوصی صحبت کنیم».**تفسیر المیزان.***
در قرآن، درباره ی گفتگو و ارتباط موسی علیه السلام با خداوند هم به «تکلّم» تعبیر شده، (کلّم اللّه موسی تکلیما)**نساء، 164.***، هم به «ندا»، (نادیناه) و هم به نجوی. (قرّبناه نجیّا)
مراد از قرب در آیه، قرب و نزدیکی مکانی نیست، بلکه قرب مقامی است.
کوه طور، میان مصر و مدین واقع است.**تفسیر کشف الاسرار.***
پیام ها:
1- خداوند متعال با لطف ومهربانی، انبیا را گام به گام به خود نزدیک می کند. (نادیناه... قرّبناه)
2- بعضی مکان ها قداست دارند. (جانب الطور)
3- مقام قرب و نجوی، بالاترین مقام هاست.**حضرت علی علیه السلام می فرماید: (اذا اشتغل اهل الجنة بالجنة اشتغل اهل اللّه باللّه) آنگاه که اهل بهشت از نعمت های بهشت بهره می برند، اهل اللّه به خدا مشغولند (و با او راز ونیاز می کنند).*** (و قرّبناه نجیّا)
4- خداوند بعضی مطالب را با انبیا نجوا کرده و محرمانه می گوید. (نجیّا)

سوره مریم آیه 53

(53) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِیّاً
و از رحمت خویش، برادرش هارونِ پیامبر را به او بخشیدیم.
پیام ها:
1- دعای انبیا مستجاب است. موسی علیه السلام از خداوند خواست برادرش هارون را وزیر او قرار دهد. (واجعل لی وزیراً من اهلی . هارون اخی . اشدد به ازری)**طه، 29 - 31.*** خداوند نیز با درخواست او موافقت کرد. (وهبنا له... هارون نبیّاً)
2- همکار خوب، یکی از الطاف الهی است. (و وهبنا له من رحمتنا... هارون نبیّا)
3- در یک زمان ممکن است پیامبران متعدّدی حضور داشته باشند. (و وهبنا له من رحمتنا... هارون نبیّا)
4- مقام نبوّت مانع پیروی یک پیامبر از پیامبر دیگر نیست. (وهبناله... هارون نبیّا)

سوره مریم آیه 54

(54) وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَبِ إِسْمَعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ کَانَ رَسُولاً نَّبِیّاً
و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او همواره در وعده هایش صادق و فرستاده ای پیامبر بود.