فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 51

(51) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَبِ مُوسَی إِنَّهُ کَانَ مُخْلَصاً وَکَانَ رَسُولاً نَّبِیّاً
و در این کتاب از موسی یاد کن، زیرا که او بنده ی (برگزیده و) خالص شده (خدا) و فرستاده ای پیامبر بود.
نکته ها:
کلمه «مُخلِص» (با کسر لام) به معنای کسی است که فقط برای خداوند کار می کند، ولی ممکن است شیطان در او اثر گذارده و او را به شرک بکشاند. چه بسیارند کسانی که هنگام عذاب و غرق شدن مخلص هستند، ولی بعد از نجات به شرک می گرایند. امّا کلمه «مُخلَص» آن گروه از افراد برگزیده ای هستند که شیطان راه نفوذ بر آنان را ندارد. (الاّ عبادک منهم المخلَصین)**حجر، 40.*** به گفته تفسیر کشّاف «مخلِص» کسی است که برای خدا کار می کند و «مخلَص» کسی است که خداوند او را برای خود خالص کرده و برگزیده است و غیر خدا در او اثر نمی کند.
برگزیدگی موسی را در آیات دیگر می بینیم: (و اَنَا اختَرتُک)**طه، 13. ***من تو را انتخاب کردم ودر جای دیگر آمده: (واصطنعَتک لنفسی)**طه، 41.*** من تورا برای خودم برگزیدم.
حضرت موسی علیه السلام هم رسول بود و هم نبیّ. «نبیّ»، کسی است که صدای فرشته را می شنود، ولی شخص فرشته را نمی بیند، امّا «رسول» علاوه بر شنیدن صدا، خود فرشته را هم می بیند.**تفسیر المیزان و نورالثقلین. ***(رسولاً نبیّاً)
پیام ها:
1- یاد بزرگان، آثار تربیتی و الگویی دارد. (واذکر...)
آشنایی با تاریخ انبیا و مجاهدت های آنان، سنّت های الهی و امدادهای غیبی، زمینه ی کسب تجربه ها وعبرت ها و عامل دلگرمی است. (خصوصاً تاریخ پرماجرای موسی که صدها آیه را به خود اختصاص داده است) (واذکر)
2- ارزشهای معنوی ملاک بزرگداشت است. (واذکر... انه کان مخلصا)
3- خلوص، زمینه ی دست یابی به رتبه های معنوی است. (مخلصا... رسولا نبیّا)
4- انبیا معصومند و شیطان در آنان نفوذی ندارد. (مخلَصاً)
5 - خداوند، افرادی را برای اتمام رسالت خالص کرده است.**چنانکه در آیه ی 45 سوره ص نیز می خوانیم: (انّا اخلصناهم)*** (کان مخلَصاً)

سوره مریم آیه 52

(52) وَنَدَیْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِیّاً
و از جانب راست (کوهِ) طور او را ندا دادیم و به (مقام قرب خود و) رازگویی نزدیکش ساختیم.
نکته ها:
کلمه «اَیمن» یا از «یُمن» به معنای مبارک است ویا از «یَمین» به معنای جانب راست.
در آغاز آیه، ندا و در پایانش مناجات مطرح شده و این نشانه ی مهربانی خداوند است، مثل اینکه مولایی عزیز، برده اش را بلند صدا زند که «بیا نزد من بنشین تا با هم خصوصی صحبت کنیم».**تفسیر المیزان.***
در قرآن، درباره ی گفتگو و ارتباط موسی علیه السلام با خداوند هم به «تکلّم» تعبیر شده، (کلّم اللّه موسی تکلیما)**نساء، 164.***، هم به «ندا»، (نادیناه) و هم به نجوی. (قرّبناه نجیّا)
مراد از قرب در آیه، قرب و نزدیکی مکانی نیست، بلکه قرب مقامی است.
کوه طور، میان مصر و مدین واقع است.**تفسیر کشف الاسرار.***
پیام ها:
1- خداوند متعال با لطف ومهربانی، انبیا را گام به گام به خود نزدیک می کند. (نادیناه... قرّبناه)
2- بعضی مکان ها قداست دارند. (جانب الطور)
3- مقام قرب و نجوی، بالاترین مقام هاست.**حضرت علی علیه السلام می فرماید: (اذا اشتغل اهل الجنة بالجنة اشتغل اهل اللّه باللّه) آنگاه که اهل بهشت از نعمت های بهشت بهره می برند، اهل اللّه به خدا مشغولند (و با او راز ونیاز می کنند).*** (و قرّبناه نجیّا)
4- خداوند بعضی مطالب را با انبیا نجوا کرده و محرمانه می گوید. (نجیّا)

سوره مریم آیه 53

(53) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِیّاً
و از رحمت خویش، برادرش هارونِ پیامبر را به او بخشیدیم.
پیام ها:
1- دعای انبیا مستجاب است. موسی علیه السلام از خداوند خواست برادرش هارون را وزیر او قرار دهد. (واجعل لی وزیراً من اهلی . هارون اخی . اشدد به ازری)**طه، 29 - 31.*** خداوند نیز با درخواست او موافقت کرد. (وهبنا له... هارون نبیّاً)
2- همکار خوب، یکی از الطاف الهی است. (و وهبنا له من رحمتنا... هارون نبیّا)
3- در یک زمان ممکن است پیامبران متعدّدی حضور داشته باشند. (و وهبنا له من رحمتنا... هارون نبیّا)
4- مقام نبوّت مانع پیروی یک پیامبر از پیامبر دیگر نیست. (وهبناله... هارون نبیّا)