فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 34

(34) ذَلِکَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ
این است عیسی، پسر مریم؛ (همان) گفتار درستی که در آن شک می کنند.

سوره مریم آیه 35

(35) مَاکَانَ لِلَّهِ أَن یَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَی أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ
شایسته نیست که خداوند فرزندی برگیرد، او منزّه است، هرگاه انجام کاری را اراده کند، همین قدر که گوید: موجود باش، بی درنگ موجود می شود.
نکته ها:
در چند آیه ای که گذشت، عیسی علیه السلام با هفت صفت برجسته و دو برنامه معرّفی شده است؛ امّا صفات برجسته ی او:
الف: بنده ی خدا بودن. (انّی عبدالله)
ب: آوردن کتاب آسمانی. (آتانی الکتاب)
ج: پیامبری. (وجعلنی نبیّا)
د: مبارک بودن. (وجعلنی مبارکا)
ه: نیکی به مادر. (و برّاً بوالدتی)
و: جبّار و شقی نبودن. (لم یجعلنی جبّاراً شقیّاً)
ز: متواضع، حقّ شناس و سعادتمند بودن. (والسلام علیّ...)
و امّا دو برنامه ی عیسی، یکی نماز و دیگری زکات است. این آیه می فرماید: سخن درست درباره عیسی همان است که گفتیم. (ذلک عیسی بن مریم)
خداوند در قرآن، بارها مسیحیان را منحرف و عقاید آنان را درباره حضرت عیسی باطل دانسته است، چنانکه در آیه 73 سوره مائده: (لقد کفر الذین قالوا انّ اللّه ثالث ثلاثة) و آیه 30 سوره توبه: (وقالت النصاری المسیح ابن اللّه) از آنان انتقاد کرده است، امّا در اینجا با بیان سیمای واقعی حضرت عیسی علیه السلام ، راه صحیح را در مقابل راه باطل نشان می دهد.
برای تحقّق اراده ی خداوند، هیچ گونه لفظی، حتّی به لفظ «کُن» نیازی نیست، ولی خداوند برای فهم ما اراده ی خود را در این قالب بیان کرده است.
خداوند قادر مطلق است و در آفریدن نیازی به اسباب ندارد و قدرت بی نهایت او، دلیل منزّه بودن او از عجز و ناتوانی، و اختیار کردن فرزند است.
قرآن و مسیح
پس از فشارهای شدید کفّار مکّه بر پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله ، جمعی از مسلمانان همراه جعفربن ابیطالب، به حبشه هجرت کردند. کفّار قریش گفتند: اگر مسلمین در آنجا قدرتی پیدا کنند و حکومتی تشکیل دهند، بت پرستی ما را ریشه کن خواهند کرد. آنان عمر و عاص و جمعی را همراه با هدایایی برای وزیران نجاشی به حبشه فرستادند. آنان هدایا را گرفتند تا نجاشی را علیه مسلمانان مهاجر تحریک نمایند؛ امّا نجاشی تصمیم گرفت شخصاً مسلمانان را احضار کند و سخن آنان را بشنود.
جعفر که سخنگوی مسلمانان بود، در حضور پادشاده حبشه سخنان خود را آغاز کرد. او از ظلمت های بت پرستی و خرافات و تجاوزهای دوران جاهلیّت و از طلوع اسلام و نورانیّت دین محمّد صلی الله علیه و آله چنان سخن گفت، که نجاشی گریست و هدایای کفّار را برگرداند و گفت: خداوند که به من قدرت داد، از من رشوه نگرفت، چرا من از شما رشوه بگیرم؟!
این جلسه، به نفع مسلمانان و زیان کفّار پایان یافت. عمرو عاص پس از این شکست به فکر فرو رفت و از فردای آن روز پیشنهاد تازه ای مطرح کرد. او برای آنکه غیرت دینی نجاشی را تحریک کند، گفت: مسلمانان، عقایدی دارند که ضد عقیده شماست. نجاشی بار دیگر مسلمانان را احضار کرد و عقیده آنها را درباره ی حضرت مسیح علیه السلام جویا شد. جعفر طیّار در پاسخ، آیاتی از سوره ی مریم را تا آیه (ذلک عیسی بن مریم قول الحقّ الذی فیه یمترون) تلاوت کرد. نجاشی با شنیدن آیات نورانی قرآن، اشک ریخت و گفت: حقیقت همین است. عمروعاص پس از شکست و رسوایی مجدّد، همین که خواست حرکت تازه ای انجام دهد نجاشی دست خود را بلند کرد و سیلی محکمی بر او نواخت.**فروغ ابدیّت، ج 1، ص 253، به نقل از کامل ابن اثیر، ج 2، ص 54 ؛ بحار، ج 18، ص 415.***

پیام ها:
1- در مقابل منحرفین و عقاید انحرافی، نشان دادن راه صحیح لازم است. (ذلک عیسی بن مریم قول الحقّ)
2- شأن خداوند با فرزند داشتن سازگار نیست. (ماکان للّه ...) (زیرا فرزند خواهی، یا به خاطر عمر محدود ماست، یا به دلیل نیاز ما به نیروی انسانی، یا نیاز روحی و عاطفی انسان چنین اقتضا می کند، که خداوند از همه ی اینها منزّه است. (سبحانه))
3- خداوند هیچ گونه فرزندی ندارد. (من ولد) (برخلاف بعضی ها که ملائکه را دختران خدا، یا عیسی را پسر خدا می پنداشتند.)
4- فرزند باید از جنس پدر و مثل پدر باشد، امّا خداوند مثل ندارد. (سبحانه)
5 - هرگاه سخنان ناروای دیگران را نقل می کنیم، فوراً با کلامی توحیدی ذهن خود و دیگران را تبرئه کنیم. (سبحانه)
6- نه تنها عیسی علیه السلام بدون داشتن پدر و آدم علیه السلام بدون داشتن پدر و مادر خلق می شوند، بلکه هر چیزی به اراده ی خدا ایجاد می شود. (کن فیکون)
7- میان خواست خدا و تحقّق اشیا، فاصله ای نیست. حرف «فا» در (فیکون)
8 - رابطه ی موجودات با خداوند، رابطه ی خالق و مخلوق است، نه رابطه ی پدر و فرزند. (کن فیکون)

سوره مریم آیه 36

(36) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِیمٌ
و در حقیقت، خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه مستقیم همین (بندگی او) است.
نکته ها:
اصرارِ حضرت مسیح بر یکتاپرستی و تأکید بر اینکه راه مستقیم همین است و بس، پاسخی است به طرفداران تثلیث و دیگران.**مشابه این آیه، در سوره ی آل عمران آیه ی 51 و سوره ی زخرف آیه ی 64 نیز آمده است.***
حضرت عیسی علیه السلام در معرّفی خود گفت: من بنده ی خدایم. (انّی عبدالله) اوّلین دستوری که دریافت کرد درباره ی نماز و عبادت بود. (و اوصانی بالصلوة) و اوّلین برنامه ای را هم که اعلام کرد پرستش و عبادت خداوند بود. (فاعبدوه)
پیام ها:
1- عبادت، سزاوار کسی است که پروردگار ماست. (ربّی و ربّکم فاعبدوه)
2- عیسی را فرزند خدا دانستن، تحریف در دین و مایه ی کفر است. (اللّه ربّی و ربّکم فاعبدوه)
3- یکتاپرستی و بندگی خدا، راه مستقیم و بقیّه ی راهها بیراهه است. (در قرآن، راه خدا و رسول و عبادت و اعتصام به خدا، راه مستقیم معرّفی شده است.) (هذا صراط مستقیم)