فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 23

(23) فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَی جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَلَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَ کُنتُ نَسْیاً مَنْسِیّاً
آنگاه درد زایمان او را به سوی تنه ی درخت خرمایی کشاند (تا تکیه دهد. از شدّت ناراحتی) گفت: ای کاش پیش از این مرده و فراموش شده بودم.
نکته ها:
فرشته ی الهی، در قیاقه ی بشری نزد مریم ظاهر شد، به او دمید و او حامله شد. آنگاه مریم به خاطر نگرانی از تهمت کسانی که توجیه نبودند و یا برای اینکه زن باردار بیشتر نیاز به آرامش و فضای آرام دارد، به مکان دوری رفت.
درباره ی آن مکان و چگونگی باردار شدن مریم و اوّلین کسی که از این ماجرا با خبر شد، در تفاسیر سخن فراوان است، ولی چون قرآن در این موارد چیزی نفرموده است ما نیز بحثی نداریم، زیرا این اطلاعات در رشد فهم ما نقشی ندارد.
گاهی بهترین برگزیده های خداوند، بیشترین سختی ها را کشیده اند. برخی از مشکلات و سختی هایی که حضرت مریم تحمل کرد عبارت است از:
الف: تهمت و سوء ظنّ مردم
ب: بارداری و زایمان در تنهایی و غربت
ج: نداشتن محل استراحت و پناه بردن به کنار درخت خرما
د: نگه داری کودک بدون پدر با آن برخوردها و نگاه های بد مردم
پیام ها:
1- خداوند، حاکم بر اسباب و علل طبیعی است. (هو علیّ هیّن)
2- چگونگی تولّد عیسی، اوّلین معجزه ی آن حضرت است. (و لنجعله آیة للناس)
3- انجام کارهای خارق العاده و معجزه، از شئون ربوبیّت خداوند و در مسیر تربیت انسان است. (ربّک)
4- وجود عیسی رحمت است. کسی که وجودش ایمان به خدا را در انسان ها زنده کند و کارش ارشاد و هدایت مردم باشد، قطعاً رحمت است. (رحمةً منّا)
5 - هیچ کس نمی تواند مانع کار خداوند شود. (و کان امراً مقضیّاً)
6- گاهی انسان های پاک باید به خاطر دور ماندن از تهمتِ مردم، از آنان فاصله گیرند. (مکاناً قصیّاً)
7- گاهی مشکلات، وسیله ی پیدا شدن راه های خیر است. مشکل زایمان و دلهره، زمینه ی یافتن رطب تازه می شود. (جذع النخلة)
8 - گاهی انسان راز دلش را به خانواده اش نیز نمی تواند بگوید و آرزوی مرگ می کند. (یا لیتنی مت قبل هذا)
9- مردن، از زندگی با بدنامی بهتر است. (یالیتنی متّ قبل هذا)

سوره مریم آیه 24

(24) فَنَادَیهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیّاً
پس (عیسی در شکم) از طرف پایین پایش وی را صدا زد که (ای مادر!) غم مخور، همانا پروردگارت زیر (پای) تو چشمه ی آبی روان ساخت.

سوره مریم آیه 25

(25) وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیّاً
و شاخه این نخل را به سوی خود تکان ده، رطب تازه بر تو فرو ریزد.
نکته ها:
کلمه ی «سَریّا»، به معنای نهر کوچک است و «جنیّاً» به میوه ای گفته می شود که رسیده و وقت چیدن آن باشد.
بعضی گفته اند: ندا کننده، جبرئیل بوده است، امّا سیاق آیات نشان می دهد که منادی، عیسی بوده است تا مادر سخن او را بشنود و باور کند و بعد با خاطری آسوده به مردم بگوید که پاکدامنی مرا از نوزاد در گهواره بپرسید.
زنان هنگام زایمان و پس از آن نیاز به آرامش، آب و غذای مناسب دارند که در این آیات بدان اشاره شده است.
غذای مورد سفارش قرآن و روایات برای زنی که وضع حمل کرده است، خرمای تازه است. چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: زنانی که زایمان کرده اند، اوّلین غذایشان رطب باشد.**کافی، ج 6، ص 22.*** و حضرت علی علیه السلام می فرماید: بهترین غذای زن باردار، خرمای تازه است و هیچ دارویی برای او بهتر از خرما مداوا نیست.**تفسیر نورالثقلین ؛ خصال صدوق، ص 637.***
امان از امتحان الهی! آن روز که مریم سالم بود، مائده ی آسمانی برایش نازل می شد، امّا امروز که باردار و بی کس است، باید درخت خرما را تکان دهد تا غذایی بدست آورد.
پیام ها:
1- الهامات غیبی، راهگشای انسان در هنگام اضطراب است. (فنادیها)
2- برای زن پاکدامن، غمی به اندازه ی غم تهمت بی عفّتی نیست. (لا تحزنی)
3- برای زن باردار، هیجان و اضطراب مضر است. (لا تحزنی)
4- انسان در سخت ترین شرایط نیز باید برای کسب روزی تلاش کند. (هزّی)
5 - آرامش، بر تغذیه مقدم است. (لا تحزنی، رطبا جنیّا) انسان مضطرب، بهترین غذاها را نیز میل ندارد.
6- خرمای تازه، غذایی مناسب برای زنانی است که زایمان کرده اند. (رطبا جنیّا)