فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 21

(21) قَالَ کَذَلِکِ قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءَایَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ أَمْراً مَّقْضِیّاً
(فرشته ی الهی) گفت: مطلب همین است. پروردگارت فرمود: این کار بر من آسان است (که پسری بدون پدر به تو عطا کنم) و تا او را برای مردم نشانه و رحمتی از خود قرار دهیم و این کاری است شدنی و قطعی.

سوره مریم آیه 22

(22) فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَکَاناً قَصِیّاً
پس مریم (به عیسی) باردار شد و با وی در مکانی دور خلوت گزید.

سوره مریم آیه 23

(23) فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَی جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَلَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَ کُنتُ نَسْیاً مَنْسِیّاً
آنگاه درد زایمان او را به سوی تنه ی درخت خرمایی کشاند (تا تکیه دهد. از شدّت ناراحتی) گفت: ای کاش پیش از این مرده و فراموش شده بودم.
نکته ها:
فرشته ی الهی، در قیاقه ی بشری نزد مریم ظاهر شد، به او دمید و او حامله شد. آنگاه مریم به خاطر نگرانی از تهمت کسانی که توجیه نبودند و یا برای اینکه زن باردار بیشتر نیاز به آرامش و فضای آرام دارد، به مکان دوری رفت.
درباره ی آن مکان و چگونگی باردار شدن مریم و اوّلین کسی که از این ماجرا با خبر شد، در تفاسیر سخن فراوان است، ولی چون قرآن در این موارد چیزی نفرموده است ما نیز بحثی نداریم، زیرا این اطلاعات در رشد فهم ما نقشی ندارد.
گاهی بهترین برگزیده های خداوند، بیشترین سختی ها را کشیده اند. برخی از مشکلات و سختی هایی که حضرت مریم تحمل کرد عبارت است از:
الف: تهمت و سوء ظنّ مردم
ب: بارداری و زایمان در تنهایی و غربت
ج: نداشتن محل استراحت و پناه بردن به کنار درخت خرما
د: نگه داری کودک بدون پدر با آن برخوردها و نگاه های بد مردم
پیام ها:
1- خداوند، حاکم بر اسباب و علل طبیعی است. (هو علیّ هیّن)
2- چگونگی تولّد عیسی، اوّلین معجزه ی آن حضرت است. (و لنجعله آیة للناس)
3- انجام کارهای خارق العاده و معجزه، از شئون ربوبیّت خداوند و در مسیر تربیت انسان است. (ربّک)
4- وجود عیسی رحمت است. کسی که وجودش ایمان به خدا را در انسان ها زنده کند و کارش ارشاد و هدایت مردم باشد، قطعاً رحمت است. (رحمةً منّا)
5 - هیچ کس نمی تواند مانع کار خداوند شود. (و کان امراً مقضیّاً)
6- گاهی انسان های پاک باید به خاطر دور ماندن از تهمتِ مردم، از آنان فاصله گیرند. (مکاناً قصیّاً)
7- گاهی مشکلات، وسیله ی پیدا شدن راه های خیر است. مشکل زایمان و دلهره، زمینه ی یافتن رطب تازه می شود. (جذع النخلة)
8 - گاهی انسان راز دلش را به خانواده اش نیز نمی تواند بگوید و آرزوی مرگ می کند. (یا لیتنی مت قبل هذا)
9- مردن، از زندگی با بدنامی بهتر است. (یالیتنی متّ قبل هذا)