فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 15

(15) وَسَلَمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً
و سلامی شایسته بر او باد روزی که متولّد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.

نکته ها:
خداوند در این آیات، اوصاف گوناگونی را درباره حضرت یحیی برشمرده است: او در پیشگاه خداوند پرهیزکار بود، (تَقیّا) نسبت به والدین نیکوکار بود، (بِرّاً) و در برابر مردم، سرکش وعصیانگر نبود. (لم یکن جبّاراًعصیّا)**تفسیر المیزان.***
مراد از سلامت هنگام مرگ، سلامت عقیده و با ایمان مردن است.
پیام ها:
1- مقام و منصب، ما را از یاد والدین غافل نکند، پیامبر هم باید نسبت به والدین نیکی کند. (و برّاً بوالدیه)
2- نیکی به پدر ومادر، نمودار تقوای الهی است. (کان تقیّاً و برّا بوالدیه)
3- آن نیکی به والدین مورد ستایش است که در آن هیچ گونه نافرمانی و سلطه جویی نباشد. (برّاً بوالدیه ولم یکن جبّاراً عصیّا)
4- ترک نیکی به والدین، نشانه ی عصیان و سرکشی است. (ولم یکن جباراً عصیّا)
5 - سلام و درود فرستادن بر اولیای خدا مخصوص زمان حیات آنان نیست. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم ...)
6- سلام کردن، نشانه ی کوچکی نیست، زیرا خدای بزرگ هم سلام می کند. (سلام علیه)، (سلام علی ابراهیم)**صافّات، 109.*** و (سلام علی موسی و هارون)**صافّات، 120.***
7- یحیی تمام فراز و نشیب ها را با سلامتِ دین و ایمان به خدا سیر کرد. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و ...)
8 - گرامیداشتِ روز تولّد و یلدبود روز وفاتِ اولیای خدا، امری قرآنی است. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و ...)
9- خواندن زیارت نامه که سلام بر اولیای خدا در طول زندگی آنهاست، امری قرآنی است. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و ...)
10- کلید سالم زندگی کردن و سالم مردن و سلامتی در قیامت، تقوا، نیکی به والدین و پرهیز از گناه و طغیان است. (کان تقیّاً و برّاً بوالدیه و لم یکن جباراً عصیّا سلام علیه یوم...)

سوره مریم آیه 16

(16) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَبِ مَرْیَمَ إِذ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَکَاناً شَرْقِیّاً
و در این کتاب، مریم را یاد کن، هنگامی که از خاندانش جدا شد و در مکانی شرقی قرار گرفت.

سوره مریم آیه 17

(17) فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَآ إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِیّاً
آنگاه دور از دیگران برای خود پرده ای قرارداد، در این هنگام ما روح خود (روح القدس) را به سوی او فرستادیم، پس به شکل انسانی راست قامت بر او نمایان شد.
نکته ها:
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مریم یکی از چهار زن نمونه است.**بحار، ج 14، ص 201.***
«نَبذ» به معنای دور افکندن چیزی از روی بی اعتنایی به آن است و «انتباذ» به گوشه گیری کردن از مردم گفته می شود. از آنجا که مریم وقف مسجدالاقصی شده بود، لذا گوشه ای در شرق مسجد را برای خود برگزیده بود.
پیام ها:
1- یکی از وظایف رهبران دینی، بزرگداشت پاکان تاریخ است. (واذکر ...)
2- تاریخ زنان قهرمان نیز همچون تاریخ مردان بزرگ باید زنده نگه داشته شود. (واذکر فی الکتاب مریم)، (واذکر فی الکتاب ابراهیم)**مریم، 41.***
3- برای عبادت، مکان خلوتی را انتخاب کنیم. (فاتّخذت من دونهم حجاباً)
4- عبادت، زمینه ی نزول الطاف الهی است (فاتّخذت - فارسلنا)
5 - جدا کردن وآویختن پرده در جایی که بانوان عبادت می کنند، یک ارزش است. (فاتخذت من دونهم حجاباً) مریم برای عبادت در گوشه ای از مسجد، پرده ای آویخته بود.
6- جبرئیل نزد خداوند مقام والایی دارد. (روحنا)
7- فرشتگان می توانند بدون آنکه تغییر ماهیّت دهند، به شکلی در آیند که انسان آنها را ببیند. (فتمثّل لها بشراً)
8 - گاهی برای انجام برخی مأموریت ها باید چهره عوض کرد. (فتمثّل لها)
9- تربیت باید گام به گام باشد. خداوند ابتدا داستان تولّد یحیی را از پدر و مادری پیر نقل کرد، سپس تولّد عیسی را بدون پدر بیان فرمود. (فتمثّل لها)
10- جبرئیل نزد غیر انبیا نیز می رود. (فتمثّل لها)
11- زن، می تواند به مقامی برسد که فرشته با او تماس بگیرد. (فتمثّل لها)
12- قدرت و اراده ی خداوند، در چهارچوب وسایل و علل محدود نیست، بلکه بر آنها غالب است. (ارسلنا الیها روحنا فتمثّل لها بشرا)