فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره مریم آیه 14

(14) وَبَرّاً بِوَ لِدَیْهِ وَلَمْ یَکُن جَبَّاراً عَصِیّاً
و نسبت به پدر ومادرش نیکوکار بود و (نسبت به مردم، زورگویی) سرکش و نافرمان نبود.

سوره مریم آیه 15

(15) وَسَلَمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً
و سلامی شایسته بر او باد روزی که متولّد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.

نکته ها:
خداوند در این آیات، اوصاف گوناگونی را درباره حضرت یحیی برشمرده است: او در پیشگاه خداوند پرهیزکار بود، (تَقیّا) نسبت به والدین نیکوکار بود، (بِرّاً) و در برابر مردم، سرکش وعصیانگر نبود. (لم یکن جبّاراًعصیّا)**تفسیر المیزان.***
مراد از سلامت هنگام مرگ، سلامت عقیده و با ایمان مردن است.
پیام ها:
1- مقام و منصب، ما را از یاد والدین غافل نکند، پیامبر هم باید نسبت به والدین نیکی کند. (و برّاً بوالدیه)
2- نیکی به پدر ومادر، نمودار تقوای الهی است. (کان تقیّاً و برّا بوالدیه)
3- آن نیکی به والدین مورد ستایش است که در آن هیچ گونه نافرمانی و سلطه جویی نباشد. (برّاً بوالدیه ولم یکن جبّاراً عصیّا)
4- ترک نیکی به والدین، نشانه ی عصیان و سرکشی است. (ولم یکن جباراً عصیّا)
5 - سلام و درود فرستادن بر اولیای خدا مخصوص زمان حیات آنان نیست. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم ...)
6- سلام کردن، نشانه ی کوچکی نیست، زیرا خدای بزرگ هم سلام می کند. (سلام علیه)، (سلام علی ابراهیم)**صافّات، 109.*** و (سلام علی موسی و هارون)**صافّات، 120.***
7- یحیی تمام فراز و نشیب ها را با سلامتِ دین و ایمان به خدا سیر کرد. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و ...)
8 - گرامیداشتِ روز تولّد و یلدبود روز وفاتِ اولیای خدا، امری قرآنی است. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و ...)
9- خواندن زیارت نامه که سلام بر اولیای خدا در طول زندگی آنهاست، امری قرآنی است. (سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و ...)
10- کلید سالم زندگی کردن و سالم مردن و سلامتی در قیامت، تقوا، نیکی به والدین و پرهیز از گناه و طغیان است. (کان تقیّاً و برّاً بوالدیه و لم یکن جباراً عصیّا سلام علیه یوم...)

سوره مریم آیه 16

(16) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَبِ مَرْیَمَ إِذ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَکَاناً شَرْقِیّاً
و در این کتاب، مریم را یاد کن، هنگامی که از خاندانش جدا شد و در مکانی شرقی قرار گرفت.