فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره کهف آیه 69

(69) قَالَ سَتَجِدُنِی إِن شَآءَ اللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِی لَکَ أَمْراً
(موسی) گفت: به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری، تو را نافرمانی نخواهم کرد.

سوره کهف آیه 70

(70) قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْئَلْنِی عَن شَیْ ءٍ حَتَّی أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْراً
(خضر) گفت: پس اگر در پی من آمدی، از چیزی (از کارهای شگفت من) مپرس، تا آنکه خودم درباره ی آن سخن آغاز کنم.
نکته ها:
چنانکه در آیات قبل بیان کردیم؛ حضرت موسی با آنکه از پیامبران اولواالعزم است و در علم شریعت، اعلم می باشد، ولی در سایر علوم، دانش خضر بیشتر بوده است.
پیام ها:
1- مربّی و معلّم باید از ظرفیّت شاگردان آگاه باشد. (انک لن تستطیع...)
2- در واگذاری مسئولیّت های فرهنگی، باید لیاقت ها شناخته و ضعف ها گوشزد شود. (انک لن تستطیع...)
3- ظرفیّت افراد برای آگاهی ها متفاوت است، حتّی موسی تحمّل کارهای خضر را ندارد. (لن تستطیع)
4- رشد علمی بدون صبر، میسّر نیست. (رشداً ... و کیف تصبر)
5 - آگاهی و احاطه ی علمی، ظرفیّت و صبر انسان را بالا می برد. (کیف تصبر علی مالم تحط به خُبرا)
6- بسیاری از مجادلات و کدورت ها، در اثر بی اطلاعی افراد از افکار و اهداف یکدیگر است. (و کیف تصبر ...)
7- با صبر و لطف الهی می توان به رشد و کمال رسید. (ان شاءالله صابراً)
8 - برای هر کاری که در آینده می خواهیم انجام دهیم، مشیّت الهی را فراموش نکرده و «ان شاءالله» بگوییم. (ستجدنی ان شاء اللّه صابرا)
9- خضر معصوم بود، چون موسی تعهّد کرد که از دستورهای او نافرمانی نکند. (لا اعصی لک امراً)
10- اطاعت از معلّم وصبر در راه تحصیل، ادب وشرط تعلّم است. (ستجدنی... صابرا)
11- تعهّد گرفتن در مسایل علمی و تربیتی جایز است. (فان اتبعتنی فلا تسئلنی)
12- سؤال کردن، زمان دارد وشتابزدگی در سؤال، ممنوع است. (فلا تسئلنی... حتّی احدث لک)
13- تمام کارهای انبیا، با دلیل، منطق و حکیمانه است. (احدث لک منه ذکراً)
14- استاد و مربّی باید از ذهن شاگردان، ابهام زدایی کند. (حتی احدث لک منه ذکراً)

سوره کهف آیه 71

(71) فَانطَلَقَا حَتَّی إِذَا رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً
پس آن دو (موسی و خضر) به راه افتادند، تا آنکه سوار کشتی شدند. (خضر) آن را سوراخ کرد. موسی (از روی اعتراض یا تعجّب) گفت: آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی که کار ناروایی انجام دادی!