فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره کهف آیه 39

(39) وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنکَ مَالاً وَ وَلَداً
و چرا آنگاه که وارد باغت شدی، نگفتی: ماشاءالله (آنچه خدا بخواهد)، هیچ نیرویی جز به (قدرت) خدا نیست؟ اگر مرا از نظر مال و فرزند، کمتر از خویش می بینی!
نکته ها:
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر نعمتی که خداوند از مال و فرزند به بنده اش می بخشد، اگر بگوید: «ما شاء اللّه ولاقوّة الاّ باللّه»، خداوند آفات و ناراحتی های او را دفع می کند تا به آرزویش برسد. سپس این آیه را تلاوت فرمود.**تفسیر درّالمنثور.*** همچنین در روایات آمده است: جمله ی «لاحول ولا قوّة الاّ باللّه» سبب دفع بلا و دوام نعمت می شود و گنجی از گنج های بهشت است.**تفسیر کنزالدقایق.***
پیام ها:
1- توبیخ وسرزنش باید همراه با ارشاد ورهنمود باشد. (لولا... قلت ماشاءاللّه)
2- عقیده به تنهایی کافی نیست، باید با زبان نیز اقرار کرد. (قلت ماشاءاللّه)
3- هنگام برخورد با مناظر زیبای طبیعت، به یاد خدا باشیم که همه ی نعمت ها از اوست. (لولا اذ دخلت جنّتک قلت ماشاءاللّه)
4- برای پیشگیری از غفلت و غرور، هنگام برخورد با نعمت ها اراده الهی را فراموش نکنیم. (ماشاء اللّه)
5 - مؤمن به خاطر کمی مال و فرزند، خود را نمی بازد. (ان ترنِ) یعنی تو مرا کم می بینی، نه آنکه من کم هستم.

سوره کهف آیه 40

(40) فَعَسَی رَبِّی أَن یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِّن جَنَّتِکَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَاناً مِّن السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً
پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو را به من عطا کند ومجازات (صاعقه و عذابی) حساب شده بر باغ تو از آسمان فرستد تا به زمینی هموار و بی گیاه و لغزنده تبدیل شود.

سوره کهف آیه 41

(41) أَوْ یُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَباً
یا آب آن (باغ به زمین) فروکش کند، پس هرگز نتوانی آن را بازیابی.
نکته ها:
«زَلق» به زمین صاف وبدون گیاه گفته می شود، آن چنانکه پای انسان در آن بلغزد.
پیام ها:
1- دادن و گرفتن های خدا، براساس ربوبیّت وتربیت اوست. (فعسی ربّی ان یؤتین)
2- فقیران مأیوس نباشند که یأس وناامیدی بدتر از فقر است. (انا اقلّ... عسی ربی)
3- اگر خدا بخواهد، فقیر، غنی، بلکه برتر از غنی می شود. (خیراً من جنّتک)
4- آرزوی سلب نعمت از کفّار فخرفروش، و نفرین بر آنان، پسندیده است. (یرسل علیها حسباناً...)
5 - قهر خداوند حساب شده و عادلانه است. (حسباناً)
6- ثروتمندان به داشته های خود مغرور نشوند، شاید در یک لحظه همه ثروتشان نابود شود. (فتصبح صعیداً زلقا)
7- شرک و کفر و فخرفروشی، دارایی و سرسبزی را به کویر تبدیل می کند. (فتصبح صعیداً زلقا)
8 - دست خدا برای قهر و عذاب، باز است، چه از آسمان، چه از زمین. (یرسل علیها حسباناً من السماء - یصبح ماؤها غوراً)
9- در برابر خشم و غضب الهی، قدرت و راه نجاتی نیست. (فلن تستطیع له طلباً)