فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره اِسراء آیه 48

(48) اُنظُرْ کَیْفَ ضَرَبُواْ لَکَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً
(ای پیامبر!) بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند و در نتیجه گمراه شدند، پس نمی توانند راه حقّ را بیابند.
پیام ها:
1- پیامبر صلی الله علیه و آله و رهبران دینی ومؤمنین، باید از شیوه تبلیغات دشمن آگاه باشند. (انظر کیف)
2- هم برای اثبات حق، هم برای مکدّر ساختن حقایق، می توان از مثال و تمثیل استفاده کرد. (کیف ضربوا لک الامثال)
3- آنان که برای رد کردن دین، منطق ندارند، با مثل زدن، به پیامبر بدگویی و او را تحقیر می کنند. (ضربوا لک الامثال)
4- توهین به رهبران الهی، عامل گمراهی است. (ضربوا لک الامثال فضلّوا)
5 - گمراهی انسان ها به تدریج حاصل می شود، اوّل گرفتار توهین وضرب المثل نابجا می شود، آنگاه به انحراف، سپس به بن بست می رسد. (ضربوا لک الامثال، فضلّوا، فلا یستطیعون سبیلاً)
6- کفر، سرانجامی ندارد. کفّار با بهره گیری از انواع تهمت ومثلها برای ضربه زدن به اسلام، بازهم موفّق نشدند. (ضربوا لک الامثال، فضلّوا، فلا یستطیعون سبیلاً)

سوره اِسراء آیه 49

(49) وَقَالُواْ أَءِذَا کُنَّا عِظَماً وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً
و گفتند: آیا آنگاه که ما استخوان های پوسیده و پراکنده شویم، آیا براستی ما با آفرینشی تازه، برانگیخته می شویم؟
نکته ها:
«رُفات» به معنایِ گِل خورد شده است.**مفردات راغب.***
در آیات قرآن، هیچ جا دلیلی از سوی منکران معاد بیان نشده است. هرچه هست، تعجّب و سؤال و استبعاد است و با طرح سؤال ها ایجاد شبهه می کنند. قرآن نیز در پاسخ آنان، تکیه بر علم و قدرت و حکمت خدا در آفرینش و ذکر نمونه هایی در طبیعت و تاریخ و خود انسان دارد که اوّل نبوده و سپس پدید آمده است. پس خداوند می تواند بار دیگر موجودات را پس از مرگ، زنده کند.

سوره اِسراء آیه 50

(50) قُلْ کُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِیداً
بگو: (استخوان خرد شده که آسان است، شما) سنگ باشید یا آهن.