فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در دیپلماسی، نباید از منطقه ممنوعه تجاوز کرد

تاریخ: 12/2/1369
بعضی می گویند، دیپلماسی فعال. بله، ما معتقد به دیپلماسی فعال هستیم. ما معتقدیم که وزارت خارجه ما باید در سطح جهان منهای همین چند موردی که استثنا کردیم مشغول فعالیت باشد. البته بارها گفته ایم که عزت و حکمت و مصلحت را رعایت کنند. بروند با همه دولتها، سیستمهای مختلف، عقاید مختلف، روشهای گوناگون، ارتباطات داشته باشند، مانعی ندارد، لیکن منطقه ممنوعه یی وجود دارد که از آن نباید تجاوز کنند. اروپا، یک نمونه است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اجازه فرموده بودند که با دولتهای اروپایی، ارتباط برقرار باشد و وزارت خارجه ما فعالیت فراوانی هم داشت. حالا من سوال می کنم، واقعا با وجود این که ما با بسیاری از دولتهای اروپای غربی ، روابط دوستانه و داد و ستد داشتیم و در وضعیت قطع رابطه نبودیم، آیا آنها همان طوری که توقع می رفت با جمهوری اسلامی برخورد کنند، برخورد کردند نه، تازه آنها از آمریکا ضعیفترند. این واقعیت را در قضایای مختلف دیدیم. آنها، آن باطن مخالف خودشان با جمهوری اسلامی و با اسلام را نشان دادند. مساله، مساله اسلام است.

رعایت سیاستهای رسمی کشور در خارج از کشور

تاریخ: 18/4/1370
از جمله چیزهایی که بسیار مهم است، رعایت سیاستهای رسمی اعلام شده جمهوری اسلامی در خارج است. هرجا که هستید، مبادا یک سلیقه شخصی در ذهن و عمل و زبان شما، بر آنچه که سیاست اتخاذ شده جمهوری اسلامی است، غلبه کند. اگر فرض کنیم که آن سیاست، سیاست غلطی هم باشد، راه جبران آن غلط مطمئنا این نیست که یک عنصر وابسته به جمهوری اسلامی، مثلا در محافل عوام یا خواص، مخالفت خودش را با آن سیاستها اعلام کند. این کار، حاکی از این خواهد بود که علاوه بر آن که جمهوری اسلامی سیاست غلط اتخاذ می کند، ورشکستگی تشکیلاتی هم دارد. این، دو عیب است. هر تشکیلاتی - تشکیلات یک خانواده هم همین طور است - باید منسجم باشد، تا مورد اعتماد قرار بگیرد. ما باید به هم پیوسته باشیم. نظامی که چنین بار سنگینی را بر دوش گرفته است، باید مظهر انسجام باشد. در بین مردم ممکن است کسی نظری داشته باشد که با نظرهای رایج و رسمی مخالف است، اما عنصری که عضو دستگاه است، بایستی در آن جا همان نظر رسمی دستگاه را اعلان کند و یکپارچگی سیستم تشکیلاتی را عملا نشان بدهد. این، چیز خیلی مهمی است. ما اینها را تجربه کرده ایم و دیده ایم که در بیرون چگونه منعکس می شود.

ابتکار سیاسی در زمینه مسایل جهانی

تاریخ: 18/4/1370
ما در زمینه مسایل جهانی، جای خالی برای ابتکار سیاسی جمهوری اسلامی را زیاد مشاهده می کنیم. خیلی جاها هست که به دلایلی سیاستهای جهانی به آن نمی رسند - نه این که ناتوان هستند، بعضیهایشان خیلی هم توانا هستند - دلایلی وجود دارد که نمی رسند. مثلا در یک جا، یک اقدام و یک ابتکار، با منافع ابرقدرتها ستیزه دارد. معمولا چنین کاری را یک کشور جهان سومی یا یک کشور اروپایی، به هر ملاحظه یی انجام نمی دهد، ولی ما می توانیم اقدام بکنیم راههای بازی وجود دارد و اگر کشوری اقدام کرد، تجاوب و پاسخگویی به آن امکانپذیر است.
این طور هم نیست که اگر شما پیشقدم شدید، دیگران جلو نیایند. سابق که باشما برادران می نشستیم، این نکته را تکرار می کردیم که ما می توانیم مجموعه های متناسب ایجاد کنیم. ما در آسیا، در خاورمیانه، در مجموعه کشورهای اسلامی، در کشورهای اسلامی منطقه شرق عالم و احیانا در مجموعه های دیگری، می توانیم فعال و مجموعه ساز باشیم.
ما می توانیم مجموعه های فعلی جهانی را به سمت درست هدایت کنیم