فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما در چهاردیواری کشورمان اجازه نمی دهیم منافع هیچ قدرتی بر منافع ملی ما ترجیح پیدا کند و مقدم شود

تاریخ: 15/4/1383
ما روی منافع کشور و ملتمان با هیچ کس در دنیا معامله نمی کنیم. دشمنان این کشور و این ملت برای این که برای دشمنی خودشان توجیه بتراشند، می گویند نظام جمهوری اسلامی منافع ما را به خطر انداخته است. آمریکایی ها می گویند جمهوری اسلامی منافع ما را به خطر انداخته. ما ملت ایران در چهاردیواری کشور خودمان، هر دستی که به سمت منافع ما - چه منافع علمی، چه منافع طبیعی، چه منافع انسانی، چه منافع فناوری - به تجاوز دراز شود، بی درنگ آن را قطع خواهیم کرد. ما در چهاردیواری کشورمان اجازه نمی دهیم منافع هیچ قدرتی بر منافع ملی ما ترجیح پیدا کند و مقدم شود. و اما اگر دشمن، پررویی و تعرض و تجاوز کند، آن وقت دیگر تعرض ما به چهاردیواری کشورمان محدود نخواهد شد. اگر کسی به ملت ما تعرض و تجاوز کند، ما منافع او را در هر نقطه یی از دنیا که باشد، به خطر می اندازیم.

وجود ارتباطات دیپلماتیک هرگز نباید به معنای اعتماد به دشمن تلقی بشود نباید اعتماد کرد

تاریخ: 19/4/1379
مطلب ششم مقابله جدی با دخالت خارجیها و غربیها و بی اعتنایی به انگشت اشاره غربیها و سوء ظن به آنهاست. البته بحث دیپلماسی و بحث ارتباطات خارجی بحث دیگری است. انسان در مقام دیپلماسی می دهد می گیرد قرارداد می بندد و همه کار می کند اما در مسائل اساسی نظام بایستی انگشت اشاره آنها را با سوء ظن مورد ملاحظه قرار داد بعکس آنچه که آدم در وضعیت گورباچف مشاهده می کند. آنها به هیچ وجه حسن نیت ندارند. ما در جنگ هشت ساله دیدیم که تمام اروپا به صدام کمک کردند فرانسه کمک کرد آلمان کمک کرد انگلیس کمک کرد یوگسلاوی سابق کمک کرد بلوک شرق آن روز کمک کرد. البته ما هیچ وقت در مقام دیپلماسی نمی گوییم که چون شما به صدام کمک کردید ما با شما رابطه مان را با شما قطع می کنیم ا نه عالم دیپلماسی یک عالم دیگر است. همین تشنج زدایی یی که امروز در بحث سیاست خارجی ما مطرح می شود مورد تایید ماست باید تشنج زدایی بشود اما تشنج زدایی غیر از این است که کسی به آنها اعتماد پیدا کند نه او هم به ما اعتماد ندارد ما هم به او اعتماد نداریم. کسانی که در زمینه مسائل دیپلماسی فعالند کاملا می فهمندکه بنده چه دارم عرض می کنم. اصلا میدان دیپلماسی میدان یک نبرد واقعی است منتها نبردی که پشت میز و با لبخند و با گفتن صبح بخیر و شب بخیر انجام می گیرد! وجود ارتباطات دیپلماتیک هرگز نباید به معنای اعتماد به دشمن تلقی بشود نباید اعتماد کرد.

در دیپلماسی، نباید از منطقه ممنوعه تجاوز کرد

تاریخ: 12/2/1369
بعضی می گویند، دیپلماسی فعال. بله، ما معتقد به دیپلماسی فعال هستیم. ما معتقدیم که وزارت خارجه ما باید در سطح جهان منهای همین چند موردی که استثنا کردیم مشغول فعالیت باشد. البته بارها گفته ایم که عزت و حکمت و مصلحت را رعایت کنند. بروند با همه دولتها، سیستمهای مختلف، عقاید مختلف، روشهای گوناگون، ارتباطات داشته باشند، مانعی ندارد، لیکن منطقه ممنوعه یی وجود دارد که از آن نباید تجاوز کنند. اروپا، یک نمونه است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اجازه فرموده بودند که با دولتهای اروپایی، ارتباط برقرار باشد و وزارت خارجه ما فعالیت فراوانی هم داشت. حالا من سوال می کنم، واقعا با وجود این که ما با بسیاری از دولتهای اروپای غربی ، روابط دوستانه و داد و ستد داشتیم و در وضعیت قطع رابطه نبودیم، آیا آنها همان طوری که توقع می رفت با جمهوری اسلامی برخورد کنند، برخورد کردند نه، تازه آنها از آمریکا ضعیفترند. این واقعیت را در قضایای مختلف دیدیم. آنها، آن باطن مخالف خودشان با جمهوری اسلامی و با اسلام را نشان دادند. مساله، مساله اسلام است.