فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

استمرار ماجراها، باید صحیح باشد و الا اگر چهار صباح خوب و درست رفتیم، ولی بعد رها کردیم، فایده ای ندارد

تاریخ: 11/3/1373
استمرار ماجراها، باید صحیح باشد: وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً. استقامت بر طریق است. راه را باید درست و مستمر رفت. و الا اگر چهار صباح خوب و درست رفتیم، ولی بعد رها کردیم، فایده ای ندارد.

جامعه یی که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدا می کند. این قوت قلب برای ملت ها خیلی مهم است

تاریخ: 29/6/1384
جامعه یی که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدا می کند. این قوت قلب برای ملت ها خیلی مهم است. بدانید تسلطاستعمار بر کشورهای اسلامی بعد از آن بود که توی دل ملت ها را خالی کردند. آنها احساس ضعف کردند. احساس عدم توانایی کردند، بعد اینها آمدند و با قدرت بر آنها مسلط شدند. امروز هم همین جور است. ما در روابط سیاسی و دیپلماسی دنیا داریم جلوی چشم مان می بینیم که یکی از بزرگ ترین شگردهای استکبار جهانی این است که می خواهد دل مسئولان کشورهای گوناگون را - حالا در کشورهای اسلامی - خالی کند و احساس بی پشتوانگی به آنها تزریق کند، تا آنها احساس کنند که چاره یی ندارند جز این که زیر بار مثلا امریکا بروند. این احساس ضعف، بلای بزرگی است.

فصل سی و ششم : سیاست خارجی

عناوین :
عزت، حکمت و مصلحت
اصول اسلامی ما باید بر دنیا حاکم بشودن بالعکس
اجازه نمی دهیم بیگانه بر منافع ما مقدم شود
ارتباطات دیپلماتیک و عدم اعتماد به دشمن
در دیپلماسی، نباید از منطقه ممنوعه تجاوز کرد
رعایت سیاستهای رسمی کشور در خارج از کشور
ابتکار سیاسی در زمینه مسایل جهانی
توجه به تقیه در کار سیاست خارجی
ضرورت درست موضعگیریی کردن مسئولین