فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است

تاریخ: 2/6/1378
روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است. همچنان که مشکلی به وجود می آید - چه مشکل اقتصادی، چه مشکل سیاسی، چه سایر مشکلات - به دنبال خودش مشکلات دیگری هم می آورد، رفع مشکلات هم همین طور است. شما یک گره را که باز می کنید، می بینید امکان باز کردن پنج گره دیگر بعد از آن به وجود می آید. هر کدام از دستهای عامل که از جای کم و کوچکی شروع بکنند، من خیال می کنم که به جاهای خوبی خواهند رسید، این مقتضی آن است که شما در خرج کردن پول، در انتخاب برنامه ها، در تقدیم بخشی بر بخش دیگر - و داخل هر بخش، برنامه یی بر برنامه دیگر - اولویتها را رعایت کنید. من می بینم که در جاهایی این اولویتها رعایت نمی شود.

استمرار ماجراها، باید صحیح باشد و الا اگر چهار صباح خوب و درست رفتیم، ولی بعد رها کردیم، فایده ای ندارد

تاریخ: 11/3/1373
استمرار ماجراها، باید صحیح باشد: وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً. استقامت بر طریق است. راه را باید درست و مستمر رفت. و الا اگر چهار صباح خوب و درست رفتیم، ولی بعد رها کردیم، فایده ای ندارد.

جامعه یی که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدا می کند. این قوت قلب برای ملت ها خیلی مهم است

تاریخ: 29/6/1384
جامعه یی که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدا می کند. این قوت قلب برای ملت ها خیلی مهم است. بدانید تسلطاستعمار بر کشورهای اسلامی بعد از آن بود که توی دل ملت ها را خالی کردند. آنها احساس ضعف کردند. احساس عدم توانایی کردند، بعد اینها آمدند و با قدرت بر آنها مسلط شدند. امروز هم همین جور است. ما در روابط سیاسی و دیپلماسی دنیا داریم جلوی چشم مان می بینیم که یکی از بزرگ ترین شگردهای استکبار جهانی این است که می خواهد دل مسئولان کشورهای گوناگون را - حالا در کشورهای اسلامی - خالی کند و احساس بی پشتوانگی به آنها تزریق کند، تا آنها احساس کنند که چاره یی ندارند جز این که زیر بار مثلا امریکا بروند. این احساس ضعف، بلای بزرگی است.