فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر به خاطر حق، مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید

تاریخ: 10/11/1370
اگر به خاطر حق، مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید. اگر مبارزه و مجاهدت بشود، خدای متعال کمک و هدایت می کند، اما اگر مجاهدت نشود، اگر بی کار بنشینیم، اگر هوشیاری بخرج ندهیم، اگر در سنگر بخوابیم، آیا باز هم دشمن نمی آید سنگر ما را فتح کند چه کسی چنین چیزی را گفته است ما باید تلاش کنیم، تا دشمن ناکام بشود. اگر ما تلاش نکردیم، دشمن کامیاب خواهد شد، و نستجیر بالله من ذلک. ما نباید بگذاریم در زمان ما و با مسئولیت ما و روی دوش ما، این چنین شود.
... سنت الهی آن وقتی عمل خواهد کرد که ما در جای خودمان محکم و استوار ایستاده باشیم، اصل قضیه این است. عِلماً، عَملاً، قولاً، فعلاً، سیاسیاً، اجتماعیاً، فردیاً، جمعیاً بایستی در آن جایی که ما هستیم و پست ماست - هرجا پست ماست، هر جا ماموریت و مسئولیت ماست - محکم و همراه با فداکاری و همراه با کم توقعی بایستیم و کار خودمان را بکنیم و خدای متعال هم انشاء الله کمک خواهد کرد و برکاتش بر ما نازل خواهد شد، همچنان که بحمدالله تا حالا این طور بوده است

راه نیمه کاره است، باید کار کرد و در سایه مقاومت کار را به اتمام رساند

تاریخ: 11/2 /1370
ملت ایران باید از موفقیتهای گذشته دو درس بگیرد:
درس اول این است که این موفقیتها در سایه مقاومت به دست خواهد آمد، نه در سایه تسلیم. هر کس تسلیم ابرقدرتها شد، ذلیل گردید. اگر ذلیل بود، ذلیلترش می کنند، اگر هم عزیز باشد، او را به ذلت می کشند
درس دوم این که راه نیمه کاره است، باید کار کرد و کار را به اتمام رساند.

سر بلندی نتیجه ایستادگی و مقاومت

تاریخ: 28/12/1376
بعضی از دولتهای اروپایی، با طرح دعاوی نامعقول، سعی داشتند جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کنند، که ایستادگی، استقامت، درایت و تدبیر و اتکا به ارزشهای انقلاب و اسلام و گزینش آن راهی که امام بزرگوارمان در طول ده سال اول انقلاب پیمودند، موجب شد که نتوانستند این مقصود خودشان را محقق کنند! آنها عقب نشینی کردند و جمهوری اسلامی در آزمایش سفرای کشورهای اروپایی که یک جا از کشورمان خارج شده بودند، سربلند بیرون آمد و همه به این معنا اعتراف کردند!.
... البته خوشبختانه ملت ما در این میدان، نهایت کمک هوشیارانه را به مسئولین کرده و باز هم می کنند. ایستادگی یک دولت، یک نظام و یک مجموعه حکومتی در مقابل بیگانگان، در مقابل دشمنان، بدخواهان و مدعیان از هر نوع، علاوه بر این که به درایت و کاردانی و حکمت مسئولین، متکی است، بر هوشیاری و حضور مردم نیز متکی است، که حضور قوی مردم در طول این سال - چه در انتخابات، چه در راهپیماییهای گوناگونی که طبق معمول همه ساله، بخصوص در اواخر سال انجام شد - توانست حرف قوی خود را بزند و نتایج بزرگی را به بار آورد!