فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دفاع از اسلام جز با گذشت و فداکاری ممکن نیست

تاریخ: 17/11/1370
دفاع از اسلام، امروز نیز مانند صدر اسلام، جز با گذشت و فداکاری ممکن نیست، و جان و مال و تلاش و دانش و آبرو و همه داشته و اندوخته مسلمانان صادق باید هرگاه لازم شود، در راه دفاع از آن حقیقت روشن و مقدس صرف شود. همه آحاد ملت، بخصوص کارگزاران حکومت اسلامی، باید این درس را از شهیدان همواره به یاد داشته باشند و از خدای متعال توفیق در این راه را بخواهند.

اگر به خاطر حق، مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید

تاریخ: 10/11/1370
اگر به خاطر حق، مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید. اگر مبارزه و مجاهدت بشود، خدای متعال کمک و هدایت می کند، اما اگر مجاهدت نشود، اگر بی کار بنشینیم، اگر هوشیاری بخرج ندهیم، اگر در سنگر بخوابیم، آیا باز هم دشمن نمی آید سنگر ما را فتح کند چه کسی چنین چیزی را گفته است ما باید تلاش کنیم، تا دشمن ناکام بشود. اگر ما تلاش نکردیم، دشمن کامیاب خواهد شد، و نستجیر بالله من ذلک. ما نباید بگذاریم در زمان ما و با مسئولیت ما و روی دوش ما، این چنین شود.
... سنت الهی آن وقتی عمل خواهد کرد که ما در جای خودمان محکم و استوار ایستاده باشیم، اصل قضیه این است. عِلماً، عَملاً، قولاً، فعلاً، سیاسیاً، اجتماعیاً، فردیاً، جمعیاً بایستی در آن جایی که ما هستیم و پست ماست - هرجا پست ماست، هر جا ماموریت و مسئولیت ماست - محکم و همراه با فداکاری و همراه با کم توقعی بایستیم و کار خودمان را بکنیم و خدای متعال هم انشاء الله کمک خواهد کرد و برکاتش بر ما نازل خواهد شد، همچنان که بحمدالله تا حالا این طور بوده است

راه نیمه کاره است، باید کار کرد و در سایه مقاومت کار را به اتمام رساند

تاریخ: 11/2 /1370
ملت ایران باید از موفقیتهای گذشته دو درس بگیرد:
درس اول این است که این موفقیتها در سایه مقاومت به دست خواهد آمد، نه در سایه تسلیم. هر کس تسلیم ابرقدرتها شد، ذلیل گردید. اگر ذلیل بود، ذلیلترش می کنند، اگر هم عزیز باشد، او را به ذلت می کشند
درس دوم این که راه نیمه کاره است، باید کار کرد و کار را به اتمام رساند.