فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عقب نشینی در مقابل قدرت های استکباری، آنها را جری تر می کند. اما ایستادگی، به ناکامی آنها می انجامد

تاریخ: 13/8/1384
همه باید بدانیم و بفهمیم که عقب نشینی در مقابل قدرت های استکباری، آنها را
جری تر می کند. اما ایستادگی، به ناکامی آنها می انجامد.

دفاع از اسلام جز با گذشت و فداکاری ممکن نیست

تاریخ: 17/11/1370
دفاع از اسلام، امروز نیز مانند صدر اسلام، جز با گذشت و فداکاری ممکن نیست، و جان و مال و تلاش و دانش و آبرو و همه داشته و اندوخته مسلمانان صادق باید هرگاه لازم شود، در راه دفاع از آن حقیقت روشن و مقدس صرف شود. همه آحاد ملت، بخصوص کارگزاران حکومت اسلامی، باید این درس را از شهیدان همواره به یاد داشته باشند و از خدای متعال توفیق در این راه را بخواهند.

اگر به خاطر حق، مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید

تاریخ: 10/11/1370
اگر به خاطر حق، مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید. اگر مبارزه و مجاهدت بشود، خدای متعال کمک و هدایت می کند، اما اگر مجاهدت نشود، اگر بی کار بنشینیم، اگر هوشیاری بخرج ندهیم، اگر در سنگر بخوابیم، آیا باز هم دشمن نمی آید سنگر ما را فتح کند چه کسی چنین چیزی را گفته است ما باید تلاش کنیم، تا دشمن ناکام بشود. اگر ما تلاش نکردیم، دشمن کامیاب خواهد شد، و نستجیر بالله من ذلک. ما نباید بگذاریم در زمان ما و با مسئولیت ما و روی دوش ما، این چنین شود.
... سنت الهی آن وقتی عمل خواهد کرد که ما در جای خودمان محکم و استوار ایستاده باشیم، اصل قضیه این است. عِلماً، عَملاً، قولاً، فعلاً، سیاسیاً، اجتماعیاً، فردیاً، جمعیاً بایستی در آن جایی که ما هستیم و پست ماست - هرجا پست ماست، هر جا ماموریت و مسئولیت ماست - محکم و همراه با فداکاری و همراه با کم توقعی بایستیم و کار خودمان را بکنیم و خدای متعال هم انشاء الله کمک خواهد کرد و برکاتش بر ما نازل خواهد شد، همچنان که بحمدالله تا حالا این طور بوده است