فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

تنها راه ما برای دفاع از اسلام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت است

تاریخ: 22/6/1368
تنها راه ما برای دفاع از اسلام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت است. ایستادگی، برای حال و آینده ملت، برکات زیادی دارد. همین مقاومت و ایستادگی شما، انشاء اللّه مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد.

استقامت کردن اساس کار است

تاریخ: 8/6/1384
ارتباط با خدا تضمین کننده ی صحت عمل و استقامت در راه است. اگر بخواهیم در این جاده درست حرکت کنیم، با ظواهردلفریب زودگذر از راه پرت نیفتیم و به سمت هدف، مستقیم حرکت کنیم، حتما در این کار، یاد خدا و اتکا به خدا واتصال دایمی به خدا مورد نیاز است. این را باید دستور همیشگی خودمان قرار دهیم.
استقامت کردن اساس کار است. والا یک وزنه ی سنگین را آدم ضعیفی مثل بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سردست بلند کند. لیکن نمی تواند نگه دارد. آن را می اندازد. قوی و کننده ی کار، کسی است که بتواند این وزنه ی سنگین راظرف مدت لازم سر دستش نگه دارد. خیلی از ماها نیت هایمان خوب است و با نیت خوب وارد می شویم. امانمی توانیم این نیت را نگه داریم. این نیت در اثنای راه به موانعی برخورد می کند. سایش پیدا می کند. کمرنگ و ضعیف می شود و احیانا یک جاذبه ی قوی معارضی دل را - که جایگاه نیت، دل است - به سوی خودش جذب می کند.یک وقت نگاه می کنید، می بینید اصلا نیت رفت. نیت یک چیز دیگر شده. آن وقت راه انسان عوض می شود.

عقب نشینی در مقابل قدرت های استکباری، آنها را جری تر می کند. اما ایستادگی، به ناکامی آنها می انجامد

تاریخ: 13/8/1384
همه باید بدانیم و بفهمیم که عقب نشینی در مقابل قدرت های استکباری، آنها را
جری تر می کند. اما ایستادگی، به ناکامی آنها می انجامد.