فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل سی و پنجم : مقاومت و ایستادگی

عناوین :
ایستادگی و مقاومت تنها راه
استقامت کردن اساس کار
ایستادگی، عامل ناکامی دشمن
مبارزه به خاطر حق
باید در سایه مقاومت کار را به اتمام رساند
سر بلندی نتیجه ایستادگی و مقاومت
روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است
استمرار در امور
مهدویت و امید به زگی

تنها راه ما برای دفاع از اسلام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت است

تاریخ: 22/6/1368
تنها راه ما برای دفاع از اسلام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت است. ایستادگی، برای حال و آینده ملت، برکات زیادی دارد. همین مقاومت و ایستادگی شما، انشاء اللّه مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد.

استقامت کردن اساس کار است

تاریخ: 8/6/1384
ارتباط با خدا تضمین کننده ی صحت عمل و استقامت در راه است. اگر بخواهیم در این جاده درست حرکت کنیم، با ظواهردلفریب زودگذر از راه پرت نیفتیم و به سمت هدف، مستقیم حرکت کنیم، حتما در این کار، یاد خدا و اتکا به خدا واتصال دایمی به خدا مورد نیاز است. این را باید دستور همیشگی خودمان قرار دهیم.
استقامت کردن اساس کار است. والا یک وزنه ی سنگین را آدم ضعیفی مثل بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سردست بلند کند. لیکن نمی تواند نگه دارد. آن را می اندازد. قوی و کننده ی کار، کسی است که بتواند این وزنه ی سنگین راظرف مدت لازم سر دستش نگه دارد. خیلی از ماها نیت هایمان خوب است و با نیت خوب وارد می شویم. امانمی توانیم این نیت را نگه داریم. این نیت در اثنای راه به موانعی برخورد می کند. سایش پیدا می کند. کمرنگ و ضعیف می شود و احیانا یک جاذبه ی قوی معارضی دل را - که جایگاه نیت، دل است - به سوی خودش جذب می کند.یک وقت نگاه می کنید، می بینید اصلا نیت رفت. نیت یک چیز دیگر شده. آن وقت راه انسان عوض می شود.