فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آمریکا از مصادیق و مواردی است که ما ارتباط با او را قبول نداریم

تاریخ: 31/5/1368
البته، آمریکا از مصادیق و مواردی است که ما ارتباط با او را قبول نداریم و رد می کنیم. سوال می شود تا کی پاسخ این پرسش را، هم امام(ره) و هم همه کسانی که دراین باره صحبت کرده اند، گفته اند: تا وقتی که سیاستهای مبنی بر زور و ظلم و فشار و خصومت با جمهوری اسلامی و حمایت از دشمنان جمهوری اسلامی و پشتیبانی بی قید و شرط از دولت صهیونیستی خاتمه پیدا کند. امام فرمودند: تا وقتی که آدم بشود . یعنی این روشهای غلط را اصلاح بکند. البته، حقیقتا ما در جبین آن کشتی، نور رستگاری هم نمی بینیم و هیاهوی رابطه و مذاکره هم، حرف مفتی است و هیچ کس هم نگفته است.

نه فقط رابطه با آمریکا، بلکه مذاکره با دولت آمریکا امروز برخلاف مصالح ملی و منافع ملت است

تاریخ: 1/1/1380
ما با ملاحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه های کشور خود و کشورهای همسایه، و با مشورت با صاحب نظران عمده و دارای رای، به این نتیجه می رسیم که نه فقط رابطه با آمریکا، بلکه مذاکره با دولت آمریکا امروز برخلاف مصالح ملی و منافع ملت است، این یک نظر متعصبانه نیست، این یک اندیشه و فکر است، بررسی شده و با ملاحظه همه جوانب است. مذاکره با آمریکا - چه در قضایای کنونی و چه در مسائل دیگر - به معنای باز کردن باب توقعات و طلبکاریهای آمریکاست

آمریکا، آن طوری که ادعا می کند، قدرت ندارد

تاریخ: 12/2/1369
دلیل واضح دیگر بر این که آمریکا، آن طوری که ادعا می کند، قدرت ندارد و هیبت او هیبتی که آدمهای ضعیف را می ترساند خیلی بیش از قدرت واقعی است، این است که خیلی جاها می خواهند اعمال قدرت و زور کنند، اما قادر نیستند. به چه دلیل به دلیل این که آن جایی که می توانستند، کردند و آن، پاناماست. اگر آمریکا می توانست آن کاری را که در پاناما کرد، در کشورهای انقلابی دیگر، در همان کوبایی که آن قدر از آن ناراحت و شکار است، بکند، انجام می داد، پس نمی تواند. اگر می توانست این کار را در کشورهای دیگری که در آن منطقه و یا در مناطق دیگر هستند و با سیاست آمریکا مخالفند، انجام بدهد، انجام می داد، به دلیل این که در پاناما انجام داد.
اینها که به فکر مسایل انسانی نیستند. دولت آمریکا که به فکر قوانین بین المللی نیست. اینها که به حقوق ملتها احترام نمی گذارند. یک وقت بتوانند، وارد کشوری می شوند و بدون اعتنا به حقوق آن ملت، حکومت و دولتش را از بین می برند. آن فرد را هم برداشتند بردند و در کشور خودشان، زندانی کردند. هرجا بتوانند، همین کار را می کنند. آن جایی که نمی کنند، نمی توانند. این، واقعیت قدرتشان است.
چه ساده لوحی است که کسانی بگویند برویم پشت میز مذاکره با یک دستگاه متکبر و بی اعتقاد به اصول انسانی و حقوق بین الملل بنشینیم. آمریکاییها، به اصول و حقوق بین الملل، اعتقادی ندارند.