فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در مساله فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است، یعنی محو دولت اسرائیل

تاریخ: 13/9/1369
در مساله فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است، یعنی محو دولت اسرائیل. فرقی بین سرزمینهای قبل از سال 67 و بعد از آن نیست. هریک وجب از خاک فلسطین، یک وجب از خانه مسلمین است. هر حاکمیتی غیر از حاکمیت مردم فلسطین و حاکمیت مسلمین بر کشور فلسطین، حاکمیت غاصب است. حرف، همانی است که امام راحل عظیم الشان فرمود: اسرائیل بایستی محو بشود . یهودیهای فلسطین، اگر دولت اسلامی را قبول می کنند، در آن جا زندگی کنند. بحث، بحث یهودی ستیزی نیست. مساله، مساله غصب خانه مسلمین است. رؤسا و زعمای مسلمین، اگر تحت تاثیر قدرتهای جهانی قرار نداشتند، می توانستند این مهم را انجام بدهند، ولی متاسفانه نکردند.

با دولت غیرقانونی خبیث اسرائیل، کوچکترین و ضعیفترین نوع رابطه رانداشتیم و نخواهیم داشت

تاریخ: 20/11/1368
ما اعلان می کنیم که حتی یک روز و یک ساعت، با دولت غاصب غیرقانونی خبیث اسرائیل، دوستی و محبت و کوچکترین و ضعیفترین نوع رابطه را هم نداشتیم و نخواهیم داشت.

فصل سی و چهارم : آمریکا

عناوین :
دو نکته اساسی در رابطه ما با آمریکا
ارتباط با آمریکا را قبول نداریم
مذاکره با آمریکا را قبول نداریم
آمریکا، آن طوری که ادعا می کند، قدرت ندارد
اهداف شایعه پراکنان
آمریکا و حمایت از اسرائیل
سلطه هدف اساسی آمریکا