فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ملت فلسطین در یک رفراندوم، تکلیف دولت فلسطین را معین کنند. و آن دولت، دولت مشروعی خواهد بود

تاریخ: 13/8/1384
ملت فلسطین. مردمانی که فلسطین متعلق به آنهاست - از مسلمان، یا مسیحی، یا یهودی - و سرزمین تاریخی آنهاست وتاریخ و جغرافیا به این گواهی می دهد، بایستی رای و نظر بدهند. آنها در یک نظرخواهی مقابل چشم مردم جهان،در یک رفراندوم، تکلیف دولت فلسطین را معین کنند. و آن دولت، دولت مشروعی خواهد بود.

در مساله فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است، یعنی محو دولت اسرائیل

تاریخ: 13/9/1369
در مساله فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است، یعنی محو دولت اسرائیل. فرقی بین سرزمینهای قبل از سال 67 و بعد از آن نیست. هریک وجب از خاک فلسطین، یک وجب از خانه مسلمین است. هر حاکمیتی غیر از حاکمیت مردم فلسطین و حاکمیت مسلمین بر کشور فلسطین، حاکمیت غاصب است. حرف، همانی است که امام راحل عظیم الشان فرمود: اسرائیل بایستی محو بشود . یهودیهای فلسطین، اگر دولت اسلامی را قبول می کنند، در آن جا زندگی کنند. بحث، بحث یهودی ستیزی نیست. مساله، مساله غصب خانه مسلمین است. رؤسا و زعمای مسلمین، اگر تحت تاثیر قدرتهای جهانی قرار نداشتند، می توانستند این مهم را انجام بدهند، ولی متاسفانه نکردند.

با دولت غیرقانونی خبیث اسرائیل، کوچکترین و ضعیفترین نوع رابطه رانداشتیم و نخواهیم داشت

تاریخ: 20/11/1368
ما اعلان می کنیم که حتی یک روز و یک ساعت، با دولت غاصب غیرقانونی خبیث اسرائیل، دوستی و محبت و کوچکترین و ضعیفترین نوع رابطه را هم نداشتیم و نخواهیم داشت.