فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما راه حل فلسطین را نابودی رژیم اسرائیل می دانیم. نگویند نمی شود، نمی شود در دنیا نیست. همه چیز شدنی است

تاریخ: 28/5/1370
نظر ما نسبت به مسایل فلسطین روشن و واضح است. ما راه حل فلسطین را نابودی رژیم اسرائیل می دانیم. نگویند نمی شود، نمی شود در دنیا نیست. همه چیز شدنی است. همه کوههای عظیمی که مانع راه حرکت انسانها باشد، برداشتنی است. چهل سال گذشته است، اگر چهل سال دیگر هم بگذرد، عاقبت دولت اسرائیل نابودشدنی است و باید نابود بشود.

برای مساله خاورمیانه یک راه بیشتر وجود ندارد، و آن انحلال و زوال دولت صهیونیستی است

تاریخ: 10/10/1378
برای مساله خاورمیانه هم یک راه بیشتر وجود ندارد، و آن انحلال و زوال دولت صهیونیستی است. باید آواره های فلسطینی به کشورشان برگردند. این هشت میلیون نفر، صاحبان اصلی فلسطین اند.
البته اکثریت قاطع مردم فلسطین مسلمانند و در میانشان تعداد کمی هم از فلسطینیهای یهودی و مسیحی هستند. صاحبان فلسطین و ملت فلسطین، دولت تشکیل بدهند، آن دولت تصمیم بگیرد که آیا مهاجرانی را که از سایر کشورها به داخل فلسطین آمده اند و در حال حاضر در آن جا هستند، نگهدارد، با چه شرایطی نگهدارد، یا برگرداند. عکس قضیه این است که باید یک دولت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین تشکیل بشود. بازیهایی از قبیل دولت خودمختار و از این حرفها هم امروز نمی تواند هیچ کس را فریب بدهد، مگر آدمهای خیلی ساده لوح را! اینها کار نیست، کار اصلی و واقعی که باید انجام بگیرد، این است.

ملت فلسطین در یک رفراندوم، تکلیف دولت فلسطین را معین کنند. و آن دولت، دولت مشروعی خواهد بود

تاریخ: 13/8/1384
ملت فلسطین. مردمانی که فلسطین متعلق به آنهاست - از مسلمان، یا مسیحی، یا یهودی - و سرزمین تاریخی آنهاست وتاریخ و جغرافیا به این گواهی می دهد، بایستی رای و نظر بدهند. آنها در یک نظرخواهی مقابل چشم مردم جهان،در یک رفراندوم، تکلیف دولت فلسطین را معین کنند. و آن دولت، دولت مشروعی خواهد بود.