فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستی به این سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نیست

تاریخ: 10/10/1378
هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستی به این سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نیست. اول یک وجب جا می خواستند، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتند، بعد همه سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد به کشورهای همسایه فلسطین - مثل اردن و سوریه و مصر - تجاوز کردند و زمینهای آنها را گرفتند. الان هم هدف اساسی صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است، البته این روزها کمتر اسم می آورند، سعی می کنند کتمان کنند.... از جهت امنیتی، مساله اسرائیل، یک خطر امنیتی، نه فقط برای مردم خودش، بلکه برای کل منطقه است، برای این که اینها الان زرادخانه اتمی دارند و باز هم تولید می کنند، سازمان ملل هم چند بار هشدار داده، اما اعتنا نکرده اند، البته عمده اش هم به خاطر پشتیبانی آمریکاست، یعنی گناه کارهای صهیونیستها و دولت غاصب، به میزان زیادی به گردن رژیم آمریکاست. شما این را بدانید، در طول این پنجاه سالی که اینها سرکارند، در شورای امنیت سازمان ملل، بیست و نه قطعنامه علیه اسرائیل صادر شده، که آمریکا هر بیست و نه مورد را وتو کرده است! الان هم حدود ده سالی است - از بعد از فروپاشی شوروی سابق تاکنون - که دیگر اصلا اجازه نمی دهد که در شورای امنیت، قطعنامه یی علیه اسرائیل مطرح بشود! پس، گناه این جرایم به گردن آمریکاست.
از لحاظ اقتصادی هم، اسرائیل برای منطقه خطر است. چندی است که صهیونیستهای حاکم بر فلسطین، تزی را به نام تز خاورمیانه جدید مطرح کرده اند. خاورمیانه جدید، یعنی چه؟ یعنی خاورمیانه بر محور کشور اسرائیل شکل بگیرد و اسرائیل بتدریج بر کشورهای عربی و کشورهای منطقه و مناطق نفتی در خلیج فارس سیطره اقتصادی داشته باشد، این هدف اسرائیلیهاست. بعضی از دولتها غافلند، وقتی به آنها اعتراض می شود، می گویند ما که رابطه برقرار نکردیم، ما به تجارشان اجازه دادیم بیایند! اتفاقا آنها همین را می خواهند، آنها می خواهند اسرائیل با حمایت آمریکا و با پشتیبانی از زرادخانه خطرناک خودشان، از غفلت و ضعف بعضی از دولتها استفاده کند و به آن جا وارد بشود و مراکز اقتصادی و منابع مالی را در دست بگیرد، این خطر خیلی بزرگی برای منطقه است، بزرگتر از همه خطرها این است.

ساده لوحانه خیال می کنند که مساله فلسطین، تمام شد! یک ملت را که نمی شود از تاریخ حذف کرد

تاریخ: 24/6/1378
ساده لوحانه خیال می کنند که مساله فلسطین، تمام شد! یک ملت را که نمی شود از تاریخ حذف کرد.
... دنیای اسلام - بخصوص دنیای عرب - همین امروز باید متوجه باشد که شگرد دشمنان این است که آنها را از این قضیه مهم که امروز قضیه اصلی جهان اسلام و بخصوص قضیه اصلی جهان عرب است، منصرف و ذهنها را به جاهای فرعی و به مسایل دروغین منتقل بکنند، برای این که بتوانند این کار را انجام بدهند.

مساله فلسطین، مساله دنیای اسلام است، غیر از جنبه های سیاسی و امنیتی و اقتصادی، مساله تکلیف الهی و اسلامی است

تاریخ: 10/10/1378
مساله فلسطین، یک مساله دنیای اسلام است، غیر از جنبه های سیاسی و امنیتی و اقتصادی، مساله تکلیف الهی و اسلامی است، بالاتر از همه، مساله خدایی است
... تسلط غاصبانه صهیونیستها بر فلسطین سه رکن داشت: یک رکنش عبارت از قساوت با عربها بود، برخوردشان با صاحبان اصلی، با قساوت و با سختی و خشونت شدید همراه بود، با اینها هیچ گونه مدارا نمی کردند.
رکن دوم، دروغ به افکار عمومی دنیا بود. این دروغ به افکار عمومی دنیا، یکی از آن حرفهای عجیب است. این قدر اینها به وسیله رسانه های صهیونیستی که دست یهودیها بود، دروغ گفتند، هم قبل از آن و هم بعد از آن، این دروغها گفته می شد، که به خاطر همین دروغها بعضی از سرمایه داران یهودی را گرفتند! خیلیها هم دروغهای آنها را باور کردند، حتی این نویسنده فیلسوف اجتماعی فرانسوی - ژان پل سارتر - را نیز که خودمان هم در جوانی چندی شیفته این آدم و امثال او بودیم، فریب دادند. همین ژان پل سارتر کتابی نوشته بود که بنده در سی سال قبل آن را خواندم، نوشته بود مردمی بی سرزمین، سرزمینی بی مردم ! یعنی یهودیها مردمی بودند که سرزمینی نداشتند، به فلسطین آمدند که سرزمینی بود و مردم نداشت! یعنی چه مردم نداشت یک ملت در آن جا بودند و کار می کردند، شواهد زیادی هم هست. یک نویسنده خارجی می گوید در سرتاسر سرزمین فلسطین، مزارع گندم مثل دریای سبزی بود که تا چشم کار می کرد، دیده می شد. سرزمین بی مردم یعنی چه! در دنیا این طور وانمود کردند که فلسطین یک جای متروکه مخروبه بدبختی بود، ما آمدیم این جا را آباد کردیم! دروغ به افکار عمومی!
همیشه سعی می کردند خودشان را مظلوم جلوه بدهند، الان هم همین طور است! در این مجلات آمریکایی - مثل تایم و نیوزویک - که بنده گاهی به اینها مراجعه دارم، اگر کوچکترین حادثه یی علیه یک خانواده یهودی اتفاق بیفتد، عکس و تفصیلات و سن کشته شده و مظلومیت بچه هایش را بزرگ می کنند، اما صدها و هزارها مورد قساوت نسبت به جوانان فلسطینی، خانواده های فلسطینی، بچه های فلسطینی، زنهای فلسطینی، در داخل فلسطین اشغال شده و در لبنان اتفاق می افتد، ولی کمترین اشاره یی به آنها نمی کنند!
رکن سوم هم ساخت و پاخت، مذاکره - و به قول خودشان لابی - است، بنشین با این دولت، با آن شخصیت، با آن سیاستمدار، با آن روشنفکر، با آن نویسنده، با آن شاعر، صحبت و ساخت و پاخت کن! کار اینها تا حالا سه رکن داشته است که توانسته اند این کشور را با این فریب و با این خدعه بگیرند.
آن وقت قدرتهای خارجی هم با اینها همراه بودند، که عمده هم انگلیس بود. سازمان ملل، و قبل از سازمان ملل، جامعه ملل هم - که بعد از جنگ برای به اصطلاح مسائل صلح تشکیل شده بود - همیشه از اینها حمایت کردند، مگر در موارد معدودی.