فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

سیاستمدارها مثل دیوار نازک و بی پشتوانه یی هستند که با یک فشار می شود

تاریخ: 2/1/1383
سیاستمدارها مثل دیوار نازک و بی پشتوانه یی هستند که با یک فشار می شود آنها را از بین برد. آن چیزی که در مقابل اینها می تواند ایستادگی کند، سد محکم ملتهاست. ملتها باید بیدار شوند و امروز در دنیا ملتهای اسلامی دارند بیدار می شوند.

فصل سی و سوم : اسرائیل

عناوین :
هدف اسرائیل، توسعه سرزمین است
مساله فلسطین، تمام نشده است
مساله فلسطین، مساله دنیای اسلام است
نابودی رژیم اسرائیل راه حل فلسطین
انحلال و زوال دولت صهیونیستی راه حل خاورمیانه
رفراندوم ملت فلسطین برای تعیین تکلیف دولت فلسطین
هدف محو دولت اسرائیل است
عدم هرگونه رابطه با اسرائیل

هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستی به این سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نیست

تاریخ: 10/10/1378
هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستی به این سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نیست. اول یک وجب جا می خواستند، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتند، بعد همه سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد به کشورهای همسایه فلسطین - مثل اردن و سوریه و مصر - تجاوز کردند و زمینهای آنها را گرفتند. الان هم هدف اساسی صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است، البته این روزها کمتر اسم می آورند، سعی می کنند کتمان کنند.... از جهت امنیتی، مساله اسرائیل، یک خطر امنیتی، نه فقط برای مردم خودش، بلکه برای کل منطقه است، برای این که اینها الان زرادخانه اتمی دارند و باز هم تولید می کنند، سازمان ملل هم چند بار هشدار داده، اما اعتنا نکرده اند، البته عمده اش هم به خاطر پشتیبانی آمریکاست، یعنی گناه کارهای صهیونیستها و دولت غاصب، به میزان زیادی به گردن رژیم آمریکاست. شما این را بدانید، در طول این پنجاه سالی که اینها سرکارند، در شورای امنیت سازمان ملل، بیست و نه قطعنامه علیه اسرائیل صادر شده، که آمریکا هر بیست و نه مورد را وتو کرده است! الان هم حدود ده سالی است - از بعد از فروپاشی شوروی سابق تاکنون - که دیگر اصلا اجازه نمی دهد که در شورای امنیت، قطعنامه یی علیه اسرائیل مطرح بشود! پس، گناه این جرایم به گردن آمریکاست.
از لحاظ اقتصادی هم، اسرائیل برای منطقه خطر است. چندی است که صهیونیستهای حاکم بر فلسطین، تزی را به نام تز خاورمیانه جدید مطرح کرده اند. خاورمیانه جدید، یعنی چه؟ یعنی خاورمیانه بر محور کشور اسرائیل شکل بگیرد و اسرائیل بتدریج بر کشورهای عربی و کشورهای منطقه و مناطق نفتی در خلیج فارس سیطره اقتصادی داشته باشد، این هدف اسرائیلیهاست. بعضی از دولتها غافلند، وقتی به آنها اعتراض می شود، می گویند ما که رابطه برقرار نکردیم، ما به تجارشان اجازه دادیم بیایند! اتفاقا آنها همین را می خواهند، آنها می خواهند اسرائیل با حمایت آمریکا و با پشتیبانی از زرادخانه خطرناک خودشان، از غفلت و ضعف بعضی از دولتها استفاده کند و به آن جا وارد بشود و مراکز اقتصادی و منابع مالی را در دست بگیرد، این خطر خیلی بزرگی برای منطقه است، بزرگتر از همه خطرها این است.