فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مبارزه ی با سلطه یکی از وظایف دولت اسلامی است

تاریخ: 8/6/1384
مبارزه ی با سلطه هم یکی از وظایف دولت اسلامی است. نظام سلطه، نظامی است که مثل بختک سنگینی روی پیکر جامعه ی بشری می افتد - و افتاده است - و او را نابود می کند و از بین می برد. این نظام سلطه دو طرف دارد. سلطه گر وسلطه پذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزه اش هم با شمشیر نیست. مبارزه اش با عقل، با کار حرفه یی سیاسی، و باشجاعت در میدان های لازم و متناسب خودش است.

سیاستمدارها مثل دیوار نازک و بی پشتوانه یی هستند که با یک فشار می شود

تاریخ: 2/1/1383
سیاستمدارها مثل دیوار نازک و بی پشتوانه یی هستند که با یک فشار می شود آنها را از بین برد. آن چیزی که در مقابل اینها می تواند ایستادگی کند، سد محکم ملتهاست. ملتها باید بیدار شوند و امروز در دنیا ملتهای اسلامی دارند بیدار می شوند.

فصل سی و سوم : اسرائیل

عناوین :
هدف اسرائیل، توسعه سرزمین است
مساله فلسطین، تمام نشده است
مساله فلسطین، مساله دنیای اسلام است
نابودی رژیم اسرائیل راه حل فلسطین
انحلال و زوال دولت صهیونیستی راه حل خاورمیانه
رفراندوم ملت فلسطین برای تعیین تکلیف دولت فلسطین
هدف محو دولت اسرائیل است
عدم هرگونه رابطه با اسرائیل