فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یکی از شگردهای دشمن، تبلیغات است. تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی نتوانست. تبلیغ کنند که اسلام کافی نیست

تاریخ: 5/9/1369
یکی از شگردهای دشمن، تبلیغات است. تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی نتوانست. تبلیغ کنند که اسلام کافی نیست. تبلیغ کنند که مردم ایران ترسیدند و عقب نشینی کردند. تبلیغ کنند که ملت ایران، از انقلاب و از اسلام فاصله گرفته اند. تبلیغ کنند که دولت ضعیف است و نمی تواند کار کند. سعی کنند که احساسات قشری و صنفی را در افراد زنده کنند، تا چوب لای چرخ دولت و مسئولان و کارگزاران کشور بگذارند. دشمن فقط این کارها را می تواند بکند، کار دیگری ازدست دشمن ساخته نیست.

اگر بخواهند با موج حرکتی که ملت ما انجام داده، مقابله کنند، راهش آن است که این ملت را از میدان خارج کنند

تاریخ: 3/2/1370
اگر بخواهند با موج حرکتی که ملت ما انجام داده، مقابله کنند، راهش آن است که این ملت را از میدان خارج کنند و به او ضربه بزنند. پس، تا پنجاه سال دیگر هم که باشد، استکبار از ضربه زدن منصرف نیست. ما باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم. ما باید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیریم. ما باید ایمانمان را به نظام اسلامی ازدست ندهیم، چون وقتی دشمن می خواهد ضربه وارد کند، اول پایه های ایمان مردم را متزلزل می کند، تا بتواند ضربه را خوب وارد کند.

کار متکی با فشار، روی این کشور اثری ندارد. آنچه که برای دشمنان مهم است، عبارتست از مردم. یعنی ایمان مردم

تاریخ: 28/2/1378
حالا می نویسند که آمریکا می خواست حمله کند، می خواست چنین بکند، البته ممکن است یک دولتی از روی قلدری، یک تصمیم اشتباهی هم بگیرد، اما محققا هر گونه حمله نظامی و تحرک نظامی وابسته به دشمن، به ضرر دشمن و به سود جمهوری اسلامی تمام می شود. حالا که این احتمالات خوشبختانه کمتر است، اما آن وقتی هم که این احتمالات درذهنها بیشتر بود، همان وقت هم ما می گفتیم که دشمن اگر عاقل باشد و بخواهد با خردمندی تصمیم بگیرد، چنین تصمیمی نخواهد گرفت، بنابراین، کار نظامی، کار زوری و کار متکی با فشار، روی این کشور اثری ندارد. آنچه که برای آنها مهم است، عبارتست از مردم. مردم هم - همان طور که مولوی می گوید و درست هم می گوید: ای برادر تو همه اندیشه یی - یعنی اندیشه مردم، یعنی ایمان مردم ، آن چیزی که جسم مردم را به میدان می آورد و زبان و بازوی مردم را در خدمت یک حقیقتی قرار می دهد و متوجه حمله ها می کند، الان این کار دارد انجام می گیرد.
... اگر بخواهیم قدم به قدم تصویر کنیم، این گونه است: ذهنها را تحت تاثیر قرار دادن، سپس موانع نفوذ در ارکان نظام را از بین بردن، مثل شورای نگهبان.
... پس قدم اول چیست نفوذ در ذهنیت مردم.
ذهن مردم، ایمان مردم، دل مردم، عواطف مردم و عشق مردم است که هدف دشمنان قرار دارد، و نفوذ در اینها از طرق فرهنگی است.
... من الان - آقای وزیر ارشاد هم این جا هستند - بخصوص می گویم، باید مراقبت کنید و مراقبت شما باید یک مراقبت مضاعف باشد. از جنجالها و از متهم شدن به این که اینها ضد آزادیند، نترسید. شما حتی اگر بالاترین انواع آزادی را هم بدهید، اما اصولتان را حفظ کنید، باز هم خواهند گفت که شما ضد آزادی هستید! کمااین که الان در این منطقه، کشورهایی هستند که در همه تاریخ خودشان، روی یک مجلس ملی انتخاباتی را ندیده اند، آنها را متهم نمی کنند به نظام دیکتاتوری، ولی کشور ما را که در طول بیست سال عمرش، بیست تا انتخابات آزاد و انتخابات مردمی داشته، متهم می کنند! از دشمن که انتظاری نیست. برای خاطر حرف دشمن که انسان نمی تواند ممشای صحیح و منطقی و خردمندانه خودش را تغییر بدهد. بنابراین، هیچ ملاحظه نکنید.