فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دشمنان می خواهند نظام را وادار کنند که از گفته های خود در زمینه مسایل انقلاب برگردد، حرف و مواضع خود را تخطئه بکند

تاریخ: 14/3/1376
آن چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد و من اصرار دارم که مردم عزیز ما - بخصوص جوانان - و همچنین مسئولان بخشهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی به آن توجه کنند، این است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی، وقتی نمی توانند در میدان مبارزه رویاروی ، کار موثری با این نظام انجام بدهند، یعنی نمی توانند به او ضربه نظامی بزنند، نمی توانند انفجار داخلی درست کنند، نمی توانند ضربه های امنیتی بزنند، نمی توانند با محاصره اقتصادی، او را به زانو دربیاورند، وقتی از همه اینها مایوس می شوند، یک راه برای آنها باقی می ماند و آن، این است که نظام اسلامی و انقلابی را، به مواضعی برخلاف اصول خود سوق بدهند، یا به عبارت ساده تر و روشنتر، او را وادار کنند که از گفته های خود در زمینه مسایل انقلاب برگردد، حرف و مواضع خود را تخطئه بکند و خودش را دچار تناقض نماید. این را از چه راهی انجام می دهند از راه فشارهای تبلیغاتی، فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی. جو را آن چنان از فشار انباشته می کنند، که انسانهای ضعیف النفس، در مقابل این فشار نمی توانند مقاومت کنند.

یکی از شگردهای دشمن، تبلیغات است. تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی نتوانست. تبلیغ کنند که اسلام کافی نیست

تاریخ: 5/9/1369
یکی از شگردهای دشمن، تبلیغات است. تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی نتوانست. تبلیغ کنند که اسلام کافی نیست. تبلیغ کنند که مردم ایران ترسیدند و عقب نشینی کردند. تبلیغ کنند که ملت ایران، از انقلاب و از اسلام فاصله گرفته اند. تبلیغ کنند که دولت ضعیف است و نمی تواند کار کند. سعی کنند که احساسات قشری و صنفی را در افراد زنده کنند، تا چوب لای چرخ دولت و مسئولان و کارگزاران کشور بگذارند. دشمن فقط این کارها را می تواند بکند، کار دیگری ازدست دشمن ساخته نیست.

اگر بخواهند با موج حرکتی که ملت ما انجام داده، مقابله کنند، راهش آن است که این ملت را از میدان خارج کنند

تاریخ: 3/2/1370
اگر بخواهند با موج حرکتی که ملت ما انجام داده، مقابله کنند، راهش آن است که این ملت را از میدان خارج کنند و به او ضربه بزنند. پس، تا پنجاه سال دیگر هم که باشد، استکبار از ضربه زدن منصرف نیست. ما باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم. ما باید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیریم. ما باید ایمانمان را به نظام اسلامی ازدست ندهیم، چون وقتی دشمن می خواهد ضربه وارد کند، اول پایه های ایمان مردم را متزلزل می کند، تا بتواند ضربه را خوب وارد کند.