فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دشمن سعی می کند رخنه ایجاد کند باید جلوی رخنه های فرهنگی و سیاسی را بگیریم

تاریخ: 12/2/1384
دشمن را نباید فراموش کرد. از دشمنی دشمن نباید غافل شد. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود: وَ مَنْ نامَ لَمْ یَنُمْ عَنْهُ اگرشما در جبهه ی نبرد خوابتان برد، معنایش این نیست که سرباز خط مقابل هم خوابش برده. نه، او بیدار است. منتظر است شما خوابتان ببرد تا بر سر شما بتازد. در میدان نبرد، کارزار همیشه نظامی نیست. گاهی سیاسی است. گاهی هم فرهنگی است. دشمن سعی می کند رخنه ایجاد کند. چشم ها را باید باز نگه داریم. نقطه ی رخنه را ببینیم و مراقب باشیم این رخنه توسعه پیدا نکند. باید جلوی رخنه های فرهنگی و سیاسی را بگیریم.

دشمنان می خواهند نظام را وادار کنند که از گفته های خود در زمینه مسایل انقلاب برگردد، حرف و مواضع خود را تخطئه بکند

تاریخ: 14/3/1376
آن چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد و من اصرار دارم که مردم عزیز ما - بخصوص جوانان - و همچنین مسئولان بخشهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی به آن توجه کنند، این است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی، وقتی نمی توانند در میدان مبارزه رویاروی ، کار موثری با این نظام انجام بدهند، یعنی نمی توانند به او ضربه نظامی بزنند، نمی توانند انفجار داخلی درست کنند، نمی توانند ضربه های امنیتی بزنند، نمی توانند با محاصره اقتصادی، او را به زانو دربیاورند، وقتی از همه اینها مایوس می شوند، یک راه برای آنها باقی می ماند و آن، این است که نظام اسلامی و انقلابی را، به مواضعی برخلاف اصول خود سوق بدهند، یا به عبارت ساده تر و روشنتر، او را وادار کنند که از گفته های خود در زمینه مسایل انقلاب برگردد، حرف و مواضع خود را تخطئه بکند و خودش را دچار تناقض نماید. این را از چه راهی انجام می دهند از راه فشارهای تبلیغاتی، فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی. جو را آن چنان از فشار انباشته می کنند، که انسانهای ضعیف النفس، در مقابل این فشار نمی توانند مقاومت کنند.

یکی از شگردهای دشمن، تبلیغات است. تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی نتوانست. تبلیغ کنند که اسلام کافی نیست

تاریخ: 5/9/1369
یکی از شگردهای دشمن، تبلیغات است. تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی نتوانست. تبلیغ کنند که اسلام کافی نیست. تبلیغ کنند که مردم ایران ترسیدند و عقب نشینی کردند. تبلیغ کنند که ملت ایران، از انقلاب و از اسلام فاصله گرفته اند. تبلیغ کنند که دولت ضعیف است و نمی تواند کار کند. سعی کنند که احساسات قشری و صنفی را در افراد زنده کنند، تا چوب لای چرخ دولت و مسئولان و کارگزاران کشور بگذارند. دشمن فقط این کارها را می تواند بکند، کار دیگری ازدست دشمن ساخته نیست.