فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در مقابل استکبار و استعمار، هر چه بیشتر خم شوید، بیشتر فشار وارد می کند

تاریخ: 24/1/1373
استکبار هم، عادت به تعارف کردن ندارد، که تا ببیند طرف کوتاه آمد، بگوید: ببخشید، ما با شما عرضی نداریم. هرگز این طور نیست، شما در مقابل استکبار و استعمار، هر چه بیشتر خم شوید، بیشتر فشار وارد می کند. اگر سرتان را پایین آورید، فشار خود را راحت تر وارد می کند، تا به سجده بیفتید، وقتی هم در مقابلش به خاک افتادید و سجده کردید، پایش را محکم روی شما می گذارد، این، خاصیت قدرتهای استکباری و متجاوز است.

خط و مشی استعمارگران جهت سلطه بر کشورهای دیگر

تاریخ: 11/10/1370
این که مشاهده می کنید قدرتهای جهانی - و امروز بیش از همه آمریکا - توانسته اند زمام و اختیار ملتها و کشورها را در دست بگیرند، برای این است که از ضعف نفس حاکم بر نفوس بعضی از مردم استفاده کرده اند. اول ملتها را نسبت به اسلام و نسبت به فرهنگ و تاریخ خود بی اعتقاد و بی اعتنا می کنند، بعد اختیار و زمام کار آنها را به دست می گیرند، این روشی است که در همه دنیا به آن عمل کرده اند.

دشمن سعی می کند رخنه ایجاد کند باید جلوی رخنه های فرهنگی و سیاسی را بگیریم

تاریخ: 12/2/1384
دشمن را نباید فراموش کرد. از دشمنی دشمن نباید غافل شد. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود: وَ مَنْ نامَ لَمْ یَنُمْ عَنْهُ اگرشما در جبهه ی نبرد خوابتان برد، معنایش این نیست که سرباز خط مقابل هم خوابش برده. نه، او بیدار است. منتظر است شما خوابتان ببرد تا بر سر شما بتازد. در میدان نبرد، کارزار همیشه نظامی نیست. گاهی سیاسی است. گاهی هم فرهنگی است. دشمن سعی می کند رخنه ایجاد کند. چشم ها را باید باز نگه داریم. نقطه ی رخنه را ببینیم و مراقب باشیم این رخنه توسعه پیدا نکند. باید جلوی رخنه های فرهنگی و سیاسی را بگیریم.