فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دشمن کوشش می کند تا جوانهای ما پارسا نمانند. البته ما با آنها که نسل جوان را تهدید می کنند، شدیدا مبارزه خواهیم کرد،

تاریخ: 18/11/1371
نقطه ی دومی که دشمن روی آن سرمایه گذاری می کند، جوانان است. در ایران اسلامی، جوانان ما در کوره ی انقلاب، افرادی پارسا بارآمدند. پارسایی جوانان ما، بی نظیر یا لااقل کم نظیراست. بنده که نظیری برای آن سراغ ندارم، جوان بری از آلودگیهای مختلف و پاک از شهوات، وارد میدانهای خطر می شود. همه چیز را رها می کند. آسایش و راحتی را کنار می گذارد. به فکر حرکتی الهی ست، واحساس می کند بار مسیوولیت بر دوش اوست. دشمن با چنین جوانی به شدت مخالف است. به همین سبب، کوشش می کند تا جوانهای ما پارسا نمانند. امروز باندها و دستهایی را می شناسیم که به شکل یک گروهک، می خواهند جوانان را فاسد کنند. البته ما با چنان باندها و دستهایی برخورد می کنیم و با آنها که نسل جوان را تهدید می کنند، شدیدا مبارزه خواهیم کرد،

هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از خطرات بیرونی غفلت کرد. اما نباید هم سر و صدای تهدیدآمیزدشمنان،مسئولان را از انجام وظایفشان باز بدارد

تاریخ: 1/1/1384
همیشه باید یک ملت و یک دولت آماده باشد. هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از خطرات بیرونی غفلت کرد. اما نباید هم سر و صدای تهدیدآمیز دشمنان، مسئولان کشور را از ادامه ی راه و انجام وظایفشان باز بدارد. ملت و دولت بایدتلاش خود را در همان وظایفی که بر عهده دارند، انجام دهند.
... توصیه ی من به مسئولان و ملت این است که به تهدیدهای دشمنان اعتنا نکنند. راه خودشان را ادامه دهند و کار خودشان را بکنند. البته مسئولان ذی ربط بایستی هشیار باشند. نباید غافل باشند.

غفلت بزرگترین عذاب خدا بر یک ملت

تاریخ: 23/5 /1370
برادران! غفلت نکنیم. بزرگترین عذاب خدا بر یک ملت این است که آن ملت غافل بشوند. بدترین درد برای یک جامعه، غفلت آن جامعه است، از خدا غافل نشویم. در دل و جان ما و در یکایک تصمیم گیریها و حرکات ما - کار اداری، کار سیاسی، کار نظامی، کار مدیریت، وقت پول خرج کردن، وقت اعتبار تخصیص دادن، وقت قانون گذراندن، وقت قضاوت کردن، در تمام مراحل - باید خدا به یاد ما باشد. ماباید برای خدا کار کنیم. این طوری این جامعه پیش خواهد رفت.