فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که تفکرات اسلامی را مورد تهاجم قرار می دهند. همه اینها پاسخ دارد

تاریخ: 27/11/1379
امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمده شان این است که تفکرات اسلامی و بخصوص تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار بدهند. تهاجم هم تهاجم استدلالی نیست از روشهای تخریبی و از روشهای روانشناسانه و غیره استفاده می کنند. همه اینها پاسخ داردپاسخهایش هم مشکل نیست بایستی از این وسایل استفاده کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم حداکثر استفاده را بکنیم. ما نه از صدا و سیمایمان نه از مطبوعاتمان و نه از خیلی از منابر عظیم عمومی مان آن چنان که باید و شاید استفاده نمی کنیم این ضعفهای ماست این ضعفها را بایستی کم کنیم. باید روزبه روز نقاط ضعف را کم و نقاط قوت را زیاد کرد و این ممکن است.

دشمن کوشش می کند تا جوانهای ما پارسا نمانند. البته ما با آنها که نسل جوان را تهدید می کنند، شدیدا مبارزه خواهیم کرد،

تاریخ: 18/11/1371
نقطه ی دومی که دشمن روی آن سرمایه گذاری می کند، جوانان است. در ایران اسلامی، جوانان ما در کوره ی انقلاب، افرادی پارسا بارآمدند. پارسایی جوانان ما، بی نظیر یا لااقل کم نظیراست. بنده که نظیری برای آن سراغ ندارم، جوان بری از آلودگیهای مختلف و پاک از شهوات، وارد میدانهای خطر می شود. همه چیز را رها می کند. آسایش و راحتی را کنار می گذارد. به فکر حرکتی الهی ست، واحساس می کند بار مسیوولیت بر دوش اوست. دشمن با چنین جوانی به شدت مخالف است. به همین سبب، کوشش می کند تا جوانهای ما پارسا نمانند. امروز باندها و دستهایی را می شناسیم که به شکل یک گروهک، می خواهند جوانان را فاسد کنند. البته ما با چنان باندها و دستهایی برخورد می کنیم و با آنها که نسل جوان را تهدید می کنند، شدیدا مبارزه خواهیم کرد،

هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از خطرات بیرونی غفلت کرد. اما نباید هم سر و صدای تهدیدآمیزدشمنان،مسئولان را از انجام وظایفشان باز بدارد

تاریخ: 1/1/1384
همیشه باید یک ملت و یک دولت آماده باشد. هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از خطرات بیرونی غفلت کرد. اما نباید هم سر و صدای تهدیدآمیز دشمنان، مسئولان کشور را از ادامه ی راه و انجام وظایفشان باز بدارد. ملت و دولت بایدتلاش خود را در همان وظایفی که بر عهده دارند، انجام دهند.
... توصیه ی من به مسئولان و ملت این است که به تهدیدهای دشمنان اعتنا نکنند. راه خودشان را ادامه دهند و کار خودشان را بکنند. البته مسئولان ذی ربط بایستی هشیار باشند. نباید غافل باشند.