فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یک استراتژیست نظامی آمریکا گفت: اگر به جای این موشکها، برای جوانهای افغان وسایل شهوترانی و... بفرستید می توانید افغانستان را تصرف کنید

تاریخ: 6/12/1381
وقتی روستاها و شهرهای افغانستان بر اثر موشکهای آمریکایی ویران می شدند و ملت مظلوم افغانستان زیر بمباران آمریکاییها دست و پا می زدند، یک استراتژیست نظامی آمریکا گفت: اگر به جای این موشکها، برای جوانهای افغان لباس زیر زنانه و وسایل شهوترانی و پوششهای سبک غربی و آمریکایی بفرستید، بدون صرف این هزینه ها می توانید افغانستان را تصرف کنید و خرج تسلیحات در کیسه تان باقی می ماند. به جای بمب و موشک و راکد، سی دی های پرنوگرافی و منظره ها و ادبیات مهیج شهوت را میان آنها ترویج کنید، آن وقت کار بر شما آسان می شود.
این یک سیاست اساسی است. این امر را دست کم نگیرید.
... اروپاییها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانها پس بگیرند، اقدامی بلند مدت کردند. آن روز صهیونیستها نبودند، اما دشمنان اسلام و مراکز سیاسی علیه اسلام فعال بودند. آنها به فاسد کردن جوانها پرداختند و در این راستا انگیزه های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند. یکی از کارها این بود که تاکستانهایی را وقف کردند تا شراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوانها قرار دهند. جوانها را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده کنند. گذشت زمان راههای اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض نمی کند. امروز هم آنها همین کار را می کنند.

امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که تفکرات اسلامی را مورد تهاجم قرار می دهند. همه اینها پاسخ دارد

تاریخ: 27/11/1379
امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمده شان این است که تفکرات اسلامی و بخصوص تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار بدهند. تهاجم هم تهاجم استدلالی نیست از روشهای تخریبی و از روشهای روانشناسانه و غیره استفاده می کنند. همه اینها پاسخ داردپاسخهایش هم مشکل نیست بایستی از این وسایل استفاده کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم حداکثر استفاده را بکنیم. ما نه از صدا و سیمایمان نه از مطبوعاتمان و نه از خیلی از منابر عظیم عمومی مان آن چنان که باید و شاید استفاده نمی کنیم این ضعفهای ماست این ضعفها را بایستی کم کنیم. باید روزبه روز نقاط ضعف را کم و نقاط قوت را زیاد کرد و این ممکن است.

دشمن کوشش می کند تا جوانهای ما پارسا نمانند. البته ما با آنها که نسل جوان را تهدید می کنند، شدیدا مبارزه خواهیم کرد،

تاریخ: 18/11/1371
نقطه ی دومی که دشمن روی آن سرمایه گذاری می کند، جوانان است. در ایران اسلامی، جوانان ما در کوره ی انقلاب، افرادی پارسا بارآمدند. پارسایی جوانان ما، بی نظیر یا لااقل کم نظیراست. بنده که نظیری برای آن سراغ ندارم، جوان بری از آلودگیهای مختلف و پاک از شهوات، وارد میدانهای خطر می شود. همه چیز را رها می کند. آسایش و راحتی را کنار می گذارد. به فکر حرکتی الهی ست، واحساس می کند بار مسیوولیت بر دوش اوست. دشمن با چنین جوانی به شدت مخالف است. به همین سبب، کوشش می کند تا جوانهای ما پارسا نمانند. امروز باندها و دستهایی را می شناسیم که به شکل یک گروهک، می خواهند جوانان را فاسد کنند. البته ما با چنان باندها و دستهایی برخورد می کنیم و با آنها که نسل جوان را تهدید می کنند، شدیدا مبارزه خواهیم کرد،