فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دشمن منتظر نشسته است تا میکروب دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیارایج شود، و لذت پول و زندگی راحت و تجملاتی، خود را زیر دندان عناصر انقلابی نشان بده

تاریخ: 15/10/1373
امروز مهم ترین طرح دشمن، انتظار است. دشمن منتظر نشسته است تا این میکروب در داخل این کالبد سالم و نیرومند، یعنی کالبد نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، اثر کند. لذا، ما باید مراقب باشیم. امروز آنها منتظرند که فساد در داخل این کشور نفوذ پیدا کند، تردید در اذهان جوانان این کشور نفوذ پیدا کند، سرگرمیهای باز دارنده و فاسد، بر آرمانهای بزرگ غلبه پیدا کند، دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیا رایج شود، و لذت پول و زندگی راحت و تجملاتی، خود را زیر دندان عناصر انقلابی نشان بدهد
... بله، انسانها را می توان فاسد کرد و می توان زیباییهای دنیا را از طرق نامشروع در جلو چشم آنها به رژه در آورد و دلهایشان را برد، طوری که همه ی ارزشها را دور بریزند و در مقابل جلوه های مادی قربانی کنند. اما اگر تقوا نباشد: إِلَّا الْمُتَّقِینَ . تقوا در قیامت هم اثر می کند، در دنیا هم اثر می کند، در سیاست هم اثر می کند، در حفظ نظام هم اثر می کند، در جنگ هم اثر می کند. و این را، خود شما، درک و لمس کردید، و دیدید.

نویسنده معروف آمریکایی می گوید: برای مقابله با کشورهایی مثل ایران از راههای فرهنگی باید وارد بشویم

تاریخ: 7/2/1377
به نظرم این را شاید در یک سخنرانی هم گفته باشم. همین اخیرا قبل از عید، در یکی از مجلات آمریکایی، سرمقاله یی به وسیله یک نویسنده معروف آمریکایی نوشته شده بود، که خلاصه اش این بود که برای مقابله با کشورهایی مثل ایران - که او البته تعبیر زشتی می کند، مثلا یاغی - ما نمی توانیم از راههای نظامی و اقتصادی عمل کنیم، اینها راههای تجربه شده و شکست خورده است، از راههای فرهنگی باید وارد بشویم، تصریح هم می کند. می گوید چگونه باید وارد بشویم. در وسط همان صفحه، عکس کاملا عریان یک زن را کشیده و گفته از این طریق! گفته اینها را بایستی ترویج کنیم، تا بتوانیم بر آنها فایق بیاییم. راست هم می گوید، راه این است. متاسفانه عده یی نمی فهمند در کشور دارند چه کار می کنند. البته به حول و قوه الهی نمی گذاریم، و نخواهند توانست. ما اجازه نمی دهیم این خیانت را به این کشور و این انقلاب انجام بدهند و به پایان ببرند. اما این هوسها در سرشان هست، می خواهند مردم را به آن روز بدبختی و سیه روزی این کشور برگردانند.

یک استراتژیست نظامی آمریکا گفت: اگر به جای این موشکها، برای جوانهای افغان وسایل شهوترانی و... بفرستید می توانید افغانستان را تصرف کنید

تاریخ: 6/12/1381
وقتی روستاها و شهرهای افغانستان بر اثر موشکهای آمریکایی ویران می شدند و ملت مظلوم افغانستان زیر بمباران آمریکاییها دست و پا می زدند، یک استراتژیست نظامی آمریکا گفت: اگر به جای این موشکها، برای جوانهای افغان لباس زیر زنانه و وسایل شهوترانی و پوششهای سبک غربی و آمریکایی بفرستید، بدون صرف این هزینه ها می توانید افغانستان را تصرف کنید و خرج تسلیحات در کیسه تان باقی می ماند. به جای بمب و موشک و راکد، سی دی های پرنوگرافی و منظره ها و ادبیات مهیج شهوت را میان آنها ترویج کنید، آن وقت کار بر شما آسان می شود.
این یک سیاست اساسی است. این امر را دست کم نگیرید.
... اروپاییها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانها پس بگیرند، اقدامی بلند مدت کردند. آن روز صهیونیستها نبودند، اما دشمنان اسلام و مراکز سیاسی علیه اسلام فعال بودند. آنها به فاسد کردن جوانها پرداختند و در این راستا انگیزه های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند. یکی از کارها این بود که تاکستانهایی را وقف کردند تا شراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوانها قرار دهند. جوانها را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده کنند. گذشت زمان راههای اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض نمی کند. امروز هم آنها همین کار را می کنند.