فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

راههای مختلف توطئه استعمار: اختلاف افکنی، شایعه پراکنی، فسادانگیز

تاریخ: 30/5/1370
دشمن از راههای مختلف توطئه می کند، یکی از راهها، اختلاف افکنی است. هرگونه اختلافی، هرجا که باشد، برخلاف نظر اسلام و قرآن است، چه اختلافات سیاسی باشد، چه اختلافات قبیله یی باشد.
از راههای دیگری که دشمن امروز سعی می کند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آن را از بین ببرند.
یکی دیگر از توطئه های دشمن، توطئه فسادانگیزی است، نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میان سربازان واقعی اسلام، جوانان را به مسایل فسادبرانگیز سرگرم و مشغول کردن. جوانان بدانند که این توطئه است .

دشمن منتظر نشسته است تا میکروب دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیارایج شود، و لذت پول و زندگی راحت و تجملاتی، خود را زیر دندان عناصر انقلابی نشان بده

تاریخ: 15/10/1373
امروز مهم ترین طرح دشمن، انتظار است. دشمن منتظر نشسته است تا این میکروب در داخل این کالبد سالم و نیرومند، یعنی کالبد نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، اثر کند. لذا، ما باید مراقب باشیم. امروز آنها منتظرند که فساد در داخل این کشور نفوذ پیدا کند، تردید در اذهان جوانان این کشور نفوذ پیدا کند، سرگرمیهای باز دارنده و فاسد، بر آرمانهای بزرگ غلبه پیدا کند، دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیا رایج شود، و لذت پول و زندگی راحت و تجملاتی، خود را زیر دندان عناصر انقلابی نشان بدهد
... بله، انسانها را می توان فاسد کرد و می توان زیباییهای دنیا را از طرق نامشروع در جلو چشم آنها به رژه در آورد و دلهایشان را برد، طوری که همه ی ارزشها را دور بریزند و در مقابل جلوه های مادی قربانی کنند. اما اگر تقوا نباشد: إِلَّا الْمُتَّقِینَ . تقوا در قیامت هم اثر می کند، در دنیا هم اثر می کند، در سیاست هم اثر می کند، در حفظ نظام هم اثر می کند، در جنگ هم اثر می کند. و این را، خود شما، درک و لمس کردید، و دیدید.

نویسنده معروف آمریکایی می گوید: برای مقابله با کشورهایی مثل ایران از راههای فرهنگی باید وارد بشویم

تاریخ: 7/2/1377
به نظرم این را شاید در یک سخنرانی هم گفته باشم. همین اخیرا قبل از عید، در یکی از مجلات آمریکایی، سرمقاله یی به وسیله یک نویسنده معروف آمریکایی نوشته شده بود، که خلاصه اش این بود که برای مقابله با کشورهایی مثل ایران - که او البته تعبیر زشتی می کند، مثلا یاغی - ما نمی توانیم از راههای نظامی و اقتصادی عمل کنیم، اینها راههای تجربه شده و شکست خورده است، از راههای فرهنگی باید وارد بشویم، تصریح هم می کند. می گوید چگونه باید وارد بشویم. در وسط همان صفحه، عکس کاملا عریان یک زن را کشیده و گفته از این طریق! گفته اینها را بایستی ترویج کنیم، تا بتوانیم بر آنها فایق بیاییم. راست هم می گوید، راه این است. متاسفانه عده یی نمی فهمند در کشور دارند چه کار می کنند. البته به حول و قوه الهی نمی گذاریم، و نخواهند توانست. ما اجازه نمی دهیم این خیانت را به این کشور و این انقلاب انجام بدهند و به پایان ببرند. اما این هوسها در سرشان هست، می خواهند مردم را به آن روز بدبختی و سیه روزی این کشور برگردانند.