فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یکی از طراحیها(ی دشمن) این است که حرف آخر را اول نزنند آرام آرام و بتدریج طلبکاری ایجاد کنند و طرف مقابل را وادار به عقب نشینی کنند

تاریخ: 7/3/1382
دشمن، سیاسی و سیاستمدار است مغز طراح سیاسی دارد، فکر می کنند که چه کار باید بکند. یکی از طراحیها این است که حرف آخر را اول نزنند آرام آرام و بتدریج طلبکاری ایجاد کنند و طرف مقابل را وادار به عقب نشینی کنند. بمجردی که عقب نشینی کردید، طلبکاری دیگری شروع خواهد شد. حالا بعضیها می گویند چیزی بدهیم، یک چیزی بگیریم! بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست هیچی نخواهند داد. شعارهایی را درست می کنند ایران را در محور شرارت گذاشته اند. فلان کارها را بکنیم تا ما را از محور شرارت بردارند! این شد حرف! غلط کردند گذاشتند که حالا بخواهند بردارند. دوباره و هر وقت لازم شد، ما را در محور شرارت می گذارند. اگر قرار است قدرتی این امکان و توان را پیدا کند که اخمهایش را در هم کند و بگوید من قوی هستم و می زنم و می برم و می بندم حواستان جمع باشد، انسان جا بخورد، این جاخوردن، حد یقف ندارد شما این سنگر را عقب می نشینید، بعد یک مطالبه ی دیگری را مطرح می کنند: فلان دولت غیرقانونی را به رسمیت بشناسید! باز همان فشارها و همان تهدیدها. بمجردی که او را شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح می شود: اسم اسلام را از قانون اساسی تان بردارید! شما باید ذره ذره عقب بنشینید این حد یقفی ندارد. من این موضوع را بارها به بعضی از مسئولانی که دچار وسوسه و واهمه هایی بودند، گفته ام که حد یقف فشار آمریکا کجاست آن را مشخص کنید، که اگر به آن جا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ فشاری علیه ما نخواهد بود.

مهمترین شگرد دشمنی استکبار جهانی، در کیفیت تبلیغات اوست

تاریخ: 25/5/1368
امروز، مهمترین شگرد دشمنی استکبار جهانی، در کیفیت تبلیغات اوست. به اعتقاد من، امروز یکایک طراحان سیاسی و تبلیغاتی دشمن، درباره کشور و مردم و دولت و مسئولان ما، فکر می کنند و چگونگی تبلیغات را نسبت به این مجموعه انتخاب می کنند و خبرگزاریهای وابسته به استکبار و صهیونیسم بین المللی نیز، در باب کشور ما با همان شیوه ها عمل می کنند. تبلیغات امروز خبرگزاریها و رادیوها درباره ملت و امام و مسئولان و آینده کشور، همه محاسبه شده است.

راههای مختلف توطئه استعمار: اختلاف افکنی، شایعه پراکنی، فسادانگیز

تاریخ: 30/5/1370
دشمن از راههای مختلف توطئه می کند، یکی از راهها، اختلاف افکنی است. هرگونه اختلافی، هرجا که باشد، برخلاف نظر اسلام و قرآن است، چه اختلافات سیاسی باشد، چه اختلافات قبیله یی باشد.
از راههای دیگری که دشمن امروز سعی می کند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آن را از بین ببرند.
یکی دیگر از توطئه های دشمن، توطئه فسادانگیزی است، نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میان سربازان واقعی اسلام، جوانان را به مسایل فسادبرانگیز سرگرم و مشغول کردن. جوانان بدانند که این توطئه است .