فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

می خواهند ملتهای مسلمان رابترسانند. نباید در مقابل این ظاهر قدرتمندانه ی استکبار، دچار ترس و تردید شد

تاریخ: 7/1/1371
می خواهند ملتهای مسلمان رابترسانند. امروز، آن روزی ست که ملتهای اسلامی باید در مقابل این ظاهر قدرتمندانه ی استکبار، دچار ترس و تردید نشوند. این مبارزه ادامه دارد. البته ملت بزرگوار ما، تا امروز، که دوران سازندگی است، مسایل و مشکلات زیادی را از سر گذرانیده است. مصایب بزرگی را شما پشت سر گذاشته اید، و بحمدالله به اینجا رسیده اید. اما مقاومت لازم است. دشمنان باید از تسلیم شدن ملت ایران مایوس شوند. هیچ کس در داخل نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد که بشود این حق را به او داد که از سطوت و شوکت ظاهری و پوشالی دشمنان بترسد و واهمه کند. ما ملت بزرگی هستیم. ما از چه کسی می ترسیم،. ما دارای قدرتهای فراوان هستیم. ملت ما دارای استعداد علمی است، دارای ذخایر مادی است، دارای سابقه ی تاریخی است، دارای ریشه های علمی و فرهنگی است، بالاتر از همه، دارای ایمان اسلامی و توکل به خداست. ملت ما ملت مستقلی است، و باید به خود تکیه کند. مسئولین باید به ملت و استعدادهای ملت تکیه کنند.

امروز یکی از هدفهای اساسی دشمنان این است که اخلاق جوانهای این ملت را فاسد کنند

تاریخ: 22/7/74
عزیزان من، باید به خدا برگردید، خدا را فراموش نکنید. جوانان عزیز، مواظب اخلاق الهی و اسلامی که ودیعه یی است در میان این ملت، باشید. امروز یکی از هدفهای اساسی دشمنان شما این است که اخلاق جوانهای این ملت را فاسد کنند. برای این کار دارند تلاش و سرمایه گذاری می کنند چه کسی باید مواظب باشد همه، مخصوصا خود جوانها، خود جوانهای مومن.
آن ملتی که با خدا آشتی باشد، آن ملتی که تضرع و توسل به خدا را فراموش نکند، راه سازندگیش هم هموارتر خواهد شد.

نقطه یی که دشمن به آن چشم دوخته، این است که ایران اسلامی نتواند به طور شایسته، سازندگی کشور را انجام بدهد

تاریخ: 14/3/1369
دومین نقطه یی که دشمن به آن چشم دوخته، این است که ایران اسلامی نتواند به طور شایسته، سازندگی کشور را انجام بدهد. این هم مایه امید دشمنان است. آنها مایلند که دولت جمهوری اسلامی نتواند در داخل کشور سازندگی را پیش ببرد، وضع زندگی مردم را سروسامان بدهد، تولید داخلی را افزایش بدهد، اتکای به خارج از کشور را کم کند و مردمان پابرهنه و مستضعف و فقیر را به سروسامان زندگی لازم اسلامی برساند. آنها می خواهند دولت اسلامی، توفیق این وظایف بزرگ را به دست نیاورد و نتواند این کارها را انجام بدهد. به این آرزو، چشم دوخته اند.