فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام

تاریخ: 5/7/1370
دشمن می خواهد میان فرقه های اسلامی نزاع باشد، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن خواسته است بین ایران انقلابی و اسلامی و بقیه ملتها جدایی بیندازد. از خدا می خواهند که در دنیای اسلام گفته شود: اینها شیعه هستند و انقلابشان انقلاب شیعی است و به ما سنی ها ربطی ندارد ! ملت ایران از اول انقلاب گفته است بله، ما شیعه و موالیان اهل بیت پیامبریم، اما این انقلاب، یک انقلاب اسلامی بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسلام خالص و ناب، بر اساس وحدت و برادری بین همه مسلمین است. این را از اول ملت ما گفتند و امام ما نیز این را فریاد کشید و بیان کرد.
نگذارید این وحدت خدشه دار بشود. سایر ملتهای مسلمان در کشورهای دیگر نگذارند که نویسندگان و قلم به دستهای مزدور، علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مطلب بنویسند و تهمت و افترا پخش کنند، آنها دارند این کار را می کنند. نویسندگان خود ما هوشیاری بخرج دهند و نگذارند دشمن بهانه به دست بیاورد، تا این شکاف وسیع بشود. صدا و سیما، رسانه ها، روزنامه ها، کتاب نویسها، همه و همه مواظب باشند بهانه یی به دست دشمن ندهند، تا اختلاف بین مسلمین ایجاد کند. ما گفتیم که برادران مسلمان در هرجا هستند و مذهبشان هرچه هست، باشند، اما همه برادر باشند و در راه اسلام و توحید و قرآن، با استکبار - که ضد اسلام و ضد توحید و ضد قرآن است - مبارزه کنند.

می خواهند ملتهای مسلمان رابترسانند. نباید در مقابل این ظاهر قدرتمندانه ی استکبار، دچار ترس و تردید شد

تاریخ: 7/1/1371
می خواهند ملتهای مسلمان رابترسانند. امروز، آن روزی ست که ملتهای اسلامی باید در مقابل این ظاهر قدرتمندانه ی استکبار، دچار ترس و تردید نشوند. این مبارزه ادامه دارد. البته ملت بزرگوار ما، تا امروز، که دوران سازندگی است، مسایل و مشکلات زیادی را از سر گذرانیده است. مصایب بزرگی را شما پشت سر گذاشته اید، و بحمدالله به اینجا رسیده اید. اما مقاومت لازم است. دشمنان باید از تسلیم شدن ملت ایران مایوس شوند. هیچ کس در داخل نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد که بشود این حق را به او داد که از سطوت و شوکت ظاهری و پوشالی دشمنان بترسد و واهمه کند. ما ملت بزرگی هستیم. ما از چه کسی می ترسیم،. ما دارای قدرتهای فراوان هستیم. ملت ما دارای استعداد علمی است، دارای ذخایر مادی است، دارای سابقه ی تاریخی است، دارای ریشه های علمی و فرهنگی است، بالاتر از همه، دارای ایمان اسلامی و توکل به خداست. ملت ما ملت مستقلی است، و باید به خود تکیه کند. مسئولین باید به ملت و استعدادهای ملت تکیه کنند.

امروز یکی از هدفهای اساسی دشمنان این است که اخلاق جوانهای این ملت را فاسد کنند

تاریخ: 22/7/74
عزیزان من، باید به خدا برگردید، خدا را فراموش نکنید. جوانان عزیز، مواظب اخلاق الهی و اسلامی که ودیعه یی است در میان این ملت، باشید. امروز یکی از هدفهای اساسی دشمنان شما این است که اخلاق جوانهای این ملت را فاسد کنند. برای این کار دارند تلاش و سرمایه گذاری می کنند چه کسی باید مواظب باشد همه، مخصوصا خود جوانها، خود جوانهای مومن.
آن ملتی که با خدا آشتی باشد، آن ملتی که تضرع و توسل به خدا را فراموش نکند، راه سازندگیش هم هموارتر خواهد شد.