فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

وقتی دشمن می خواهد ضربه وارد کند، اول پایه های ایمان مردم را متزلزل می کند

تاریخ: 8/4 /1370
اگر بخواهند با موج حرکتی که ملت ما انجام داده، مقابله کنند، راهش آن است که این ملت را از میدان خارج کنند و به او ضربه بزنند. پس، تا پنجاه سال دیگر هم که باشد، استکبار از ضربه زدن منصرف نیست. ما باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم. ما باید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیریم. ما باید ایمانمان را به نظام اسلامی ازدست ندهیم، چون وقتی دشمن می خواهد ضربه وارد کند، اول پایه های ایمان مردم را متزلزل می کند، تا بتواند ضربه را خوب وارد کند.

دشمن، ایمان شما را سد مستحکم خود می بیند و دلش می خواهد این سد برداشته شود

تاریخ: 12/2/1384
امروز سیاست استکباری، استعمار فرانو است. یعنی از استعمار نوینی که در ده ها سال قرن گذشته وجود داشت، یک قدم بالاتر. استعمار فرانو یعنی چه. یعنی دستگاه استکباری کاری کند که عناصری از ملتی که این مستکبر می خواهد آن راقبضه و تصرف کند، بدون این که بدانند، به او کمک کنند. دشمن، ایمان شما را سد مستحکم خود می بیند و دلش می خواهد این سد برداشته شود. حالا عناصری از میان خود ما بیایند و بنا کنند این دیوار را تراشیدن یا سوراخ کردن.اینها گرچه خودی هستند، اما دارند برای دشمن کار می کنند. دشمن هم روی اینها سرمایه گذاری می کند. دیدید که امریکایی ها حتی در کنگره شان تصویب کردند که به عناصری در داخل کشور ما پول بدهند تا برای آنها کار کنند.این طور علنی و صریح. این استعمار فرانو است.

مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام

تاریخ: 5/7/1370
دشمن می خواهد میان فرقه های اسلامی نزاع باشد، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن خواسته است بین ایران انقلابی و اسلامی و بقیه ملتها جدایی بیندازد. از خدا می خواهند که در دنیای اسلام گفته شود: اینها شیعه هستند و انقلابشان انقلاب شیعی است و به ما سنی ها ربطی ندارد ! ملت ایران از اول انقلاب گفته است بله، ما شیعه و موالیان اهل بیت پیامبریم، اما این انقلاب، یک انقلاب اسلامی بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسلام خالص و ناب، بر اساس وحدت و برادری بین همه مسلمین است. این را از اول ملت ما گفتند و امام ما نیز این را فریاد کشید و بیان کرد.
نگذارید این وحدت خدشه دار بشود. سایر ملتهای مسلمان در کشورهای دیگر نگذارند که نویسندگان و قلم به دستهای مزدور، علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مطلب بنویسند و تهمت و افترا پخش کنند، آنها دارند این کار را می کنند. نویسندگان خود ما هوشیاری بخرج دهند و نگذارند دشمن بهانه به دست بیاورد، تا این شکاف وسیع بشود. صدا و سیما، رسانه ها، روزنامه ها، کتاب نویسها، همه و همه مواظب باشند بهانه یی به دست دشمن ندهند، تا اختلاف بین مسلمین ایجاد کند. ما گفتیم که برادران مسلمان در هرجا هستند و مذهبشان هرچه هست، باشند، اما همه برادر باشند و در راه اسلام و توحید و قرآن، با استکبار - که ضد اسلام و ضد توحید و ضد قرآن است - مبارزه کنند.