فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دشمن می داند تا وقتی در این مردم، روحیه ایمان باشد، این ملت قابل دسترسی نیست

تاریخ: 3/3/1378
اگر این ملتی که با نیروی ایمان و با شجاعت ناشی از ایمان توانسته کار بزرگی را انجام بدهد، یک دشمن داشته باشد، این دشمن چه کار می کند خودتان فکر کنید. راه غلبه دشمن بر چنین ملتی چیست راه غلبه دشمن این است که این عامل معنوی را از این ملت بگیرد. این دشمن می داند که تا وقتی در این مردم، همان روحیه ایمان - آن اخلاص ایمانی، آن شجاعت ایمانی، آن دلبستگی به هدفها - باشد، این ملت قابل دسترسی نیست. چه کار باید بکند باید تلاش کند تا ایمان را در آنها ضعیف کند، آرمانهای الهی را در ذهن آنها کمرنگ کند، میان آنها و آن آرزوهای بزرگ فاصله بیندازد. این کار هم، با شمشیر و با ابزار مدرن و فوق مدرن نمی شود، این کار با تبلیغات می شود. از بعد از جنگ، بلکه در اثنای جنگ، این تبلیغات دشمن شروع شده است و تا امروز ادامه دارد.
... هر کسی که به سرنوشت این ملت و این کشور علاقه مند است، باید در راه تقویت ایمان این ملت، در راه تقویت ایمان جوانان، در راه تقویت تدین جوانان، در راه تقویت پیوند جوانان با آرمانهای اسلامی مجاهدت کند. هر کسی که ضد این عمل کند، به سرنوشت این ملت علاقه مند نیست، یا جزو نیروی دشمن است، یا فریب خورده است. این جاست که وظیفه آگاهان و روشنفکران و گویندگان و نویسندگان و مسئولان و هر عنصری از عناصری که می تواند بر روی ذهن مردم اثر بگذارد، روشن می شود.

وقتی دشمن می خواهد ضربه وارد کند، اول پایه های ایمان مردم را متزلزل می کند

تاریخ: 8/4 /1370
اگر بخواهند با موج حرکتی که ملت ما انجام داده، مقابله کنند، راهش آن است که این ملت را از میدان خارج کنند و به او ضربه بزنند. پس، تا پنجاه سال دیگر هم که باشد، استکبار از ضربه زدن منصرف نیست. ما باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم. ما باید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیریم. ما باید ایمانمان را به نظام اسلامی ازدست ندهیم، چون وقتی دشمن می خواهد ضربه وارد کند، اول پایه های ایمان مردم را متزلزل می کند، تا بتواند ضربه را خوب وارد کند.

دشمن، ایمان شما را سد مستحکم خود می بیند و دلش می خواهد این سد برداشته شود

تاریخ: 12/2/1384
امروز سیاست استکباری، استعمار فرانو است. یعنی از استعمار نوینی که در ده ها سال قرن گذشته وجود داشت، یک قدم بالاتر. استعمار فرانو یعنی چه. یعنی دستگاه استکباری کاری کند که عناصری از ملتی که این مستکبر می خواهد آن راقبضه و تصرف کند، بدون این که بدانند، به او کمک کنند. دشمن، ایمان شما را سد مستحکم خود می بیند و دلش می خواهد این سد برداشته شود. حالا عناصری از میان خود ما بیایند و بنا کنند این دیوار را تراشیدن یا سوراخ کردن.اینها گرچه خودی هستند، اما دارند برای دشمن کار می کنند. دشمن هم روی اینها سرمایه گذاری می کند. دیدید که امریکایی ها حتی در کنگره شان تصویب کردند که به عناصری در داخل کشور ما پول بدهند تا برای آنها کار کنند.این طور علنی و صریح. این استعمار فرانو است.