فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دشمن اصلی، در مقابل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، صهیونیستها هستند

تاریخ: 30/8/75
برای کشوری که آماج این همه حمله خصمانه و خباثت آمیز دشمنان است، جز بسیج نیروهای مردمی، هیچ راه علاجی وجود ندارد. اگر بسیج نیروهای مردم نمی بود و امام بزرگوار، از نیروی ایمان و عشق مردم، در سازماندهی این عناصر مومن و نورانی در سراسر کشور - قوام مختلف و مرزداران و عشایر و جوانان و دانشگاهیان و روحانیون و دانش آموزان و پیرمردان و زنان و دختران جوان و سایر اقشار ملت - استفاده نمی کرد و این انبوه عظیم نیروی فعال را به وجود نمی آورد، بدون شک جمهوری اسلامی نمی توانست، در مقابل این همه توطئه و خباثت و دشمنی و سنگ اندازی، مقاومت کند.
... دشمن اصلی، در مقابل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، اولا صهیونیستها هستند که می دانند از نظر ملت ایران، رژیم غاصب آنها در فلسطین، یک رژیم غیرمقبول و شناخته نشده و غیر رسمی و رو به اضمحلال است. بیشتر دشمنیها هم، از طرف آنهاست. سرمایه داران صهیونیست، در اطراف دنیا، مخصوصا در آمریکا و اروپا، مشغول فعالیتند. رادیوها، روزنامه ها، وسایل ارتباط جمعی و بسیاری از امکانات، در اختیار آنهاست و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران، فعالیت می کنند. دشمن دیگر هم، رژیم آمریکاست که در واقع، روی دیگر این سکه است. آن دشمنی هم، به خاطر این است که پایگاه عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی آمریکا در ایران - که آن را پیش بینی کرده و ترتیب داده بود - از دستش رفته است.

بزرگترین دشمن کشورها و ملتها، فساد شخصی و اخلاقی، و فسادی است که در سطوح تاثیرگذار بر زندگی مردم آن کشورها حاکم می شود

تاریخ: 1/3/1373
بزرگترین دشمن کشورها و ملتها، فساد شخصی و اخلاقی، و فسادی است که در سطوح تاثیرگذار بر زندگی مردم آن کشورها حاکم می شود. غالبا دستگاههای جاسوسی آمریکا و دیگر کشورهای سلطه طلب دنیا، سعی می کنند نقاطی را بیابند، تا با تمسک به آنها، تاثیرگذاران کشورهای زیر نفوذ خود را، آلوده نمایند و به فساد مبتلا کنند.

یک ملت زنده، باید از شناخت هدفهای دشمن در هر مرحله غفلت نکند، این خاصیت زنده بودن است

تاریخ: 26/9/1378
یک ملت زنده و ملتی که اهل پیشرفت است، از جمله کارهایی که در کنار سازندگی، در کنار پیشرفت علمی و در کنار کارهای بزرگ، حتما باید از آن غفلت نکند، شناخت هدفهای دشمن در هر مرحله است، این خاصیت زنده بودن است. نمی شود ملتی را فرض کرد که آرمانهای بزرگی داشته باشد و بخواهد کارهای بزرگی بکند، اما دشمن نداشته باشد.
... دشمن سه هدف مرحله یی و مقطعی را تعقیب می کند، اول، عبارت است از تخریب وحدت ملی، یکپارچگی ملت ایران را بشکنند و تخریب کنند. دوم، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم، یعنی ایمانها و باورها و اعتقاداتی که این ملت را از یک ملت عقب افتاده توسری خور، به یک ملت پیشرو و شجاع و میداندار در دنیا تبدیل کرد، اینها را تخریب کند. این حرکت، با یک اعتقادات و باورهایی انجام گرفت، بدون این باورها که انسان حرکت نمی کرد و این ملت پیش نمی رفت، دشمن می خواهد این باورها را در ذهن ملت ما تخریب کند. سوم، تخریب روح امید و تخریب آینده در ذهن مردم. پس، سه تخریب مورد نظر دشمن است: تخریب وحدت ملی، تخریب باورهای کارساز و مقاومت بخش، و تخریب روح امید، اسم این تخریبها را هم اصلاح می گذارند! من کاری به این دوستان و خودیهای غافل ندارم، بحث من برسر دشمن است که سلسله جنبان این حرکت، به بیرون از این مرزها مربوط است.